Titel

Projectmedewerker Duurzaam

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.


De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).


De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze locatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Functie eisen

 • HBO/WO-werk en denkniveau
 • Kennis van datamanagement (Excel – kennis van Smarttrackers-tool is een pré)
 • Prioriteiten kunnen stellen, hoofd en bijzaken kunnen scheiden
 • Analytisch en communicatief sterk
 • Kennis van verduurzaming bij (Rijks)overheidsorganisaties
 • Organisatorische vaardigheden en verbindend samenwerken, te meer daar op het gebied van verduurzaming nog veel in ontwikkeling is

Competenties

 • Analytisch sterk
 • Aanpassingsvermogen
 • Draagvlak creëren
 • Netwerkvaardigheid

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden in het Projectteam Duurzaam IND:

 • Bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling op het gebied van verduurzaming (relevant voor IND, directies en locaties), te weten beleids(door)ontwikkeling die een bijdrage levert aan het realiseren van de verduurzamingsdoelen op mobiliteit (woon-werkverkeer en dienstreizen), huisvesting, inkoop en afvalverwerking. Samenwerking met collega´s die zich op directieniveau en IND-breed bezig houden met primaire processen, maar ook analyses uitvoeren hoe aan de hand van bijvoorbeeld de spend-analyse op Inkoop of analyses op afvalverwerking duurzame verbeteringen kunnen worden voorgesteld.
 • Daar waar nodig de doelstellingen op mobiliteit/inkoop/richtlijnen inzamelen afvalverwerking nader concretiseren door bijvoorbeeld tussendoelen/KPI’s op te stellen. Als onderdeel van inkoop en de spend-analyse: hoe geven we vorm aan duurzaam opdrachtgeverschap.
 • Inhoudelijke analyses maken en op basis hiervan adviseren
 • Invulling geven aan afgebakende deelprojecten (de keuze van de projecten wordt in nader overleg vormgegeven)
 • Gevraagd en ongevraagd kansrijke concrete verduurzamingsmaatregelen voorstellen die een bijdragen leveren aan het realiseren van de verduurzamingsdoelen
 • Op operationeel niveau contacten onderhouden met betrokkenen

Achtergrond opdracht:

In 2030 moet de IND zijn CO2-uitstoot met 50% hebben teruggedrongen. Als organisatie hebben we – net als de rest van de Rijksoverheid – de politieke opdracht om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Het project Duurzaam IND moet de IND helpen om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen en zorg te dragen dat duurzaamheid en de te behalen doelstellingen worden belegd in de lijn (op directieniveau). Het opstellen en monitoren van de ecologische voetafdruk dient als basis om maatregelen te implementeren die de gewenste reductie realiseren. Rijksbreed is de CO2 Prestatieladder als instrument geselecteerd om eenduidig aan de slag te gaan met CO2 reductie. Project Duurzaam IND is ondergebracht bij de afdeling FK&R binnen Bedrijfsvoering en bestaat uit 1 Projectmanager en 1 Projectleider.


Momenteel vindt door Aveco de Bondt een herijking plaatst op de CO2 footprint van 2019 en 2020 welke onder leiding van het Ministerie van JenV door adviseur Metabolic is opgeleverd. Daarbij is ook een deelrapportage voor de IND opgeleverd. Aveco is eveneens gevraagd de ecologische voetafdruk voor de IND over 2021 in kaart te brengen. Inmiddels is Aveco bekend met het format van JenV. JenV heeft Aveco ook ingehuurd om als adviseur JenV te begeleiden in het proces voor de accreditatie conform de CO2 Prestatieladder, de IND gaat mee in de accrediatie. Om te komen tot een goed proces, passend binnen het JenV format is het een voordeel dat de leverancier van de in te huren projectmedewerker op de hoogte is van de gewenste vorm. Gezien de ambitieuze tijdslijn van JenV verwacht het projecteam de inzet van een projectmedewerker goed te kunnen gebruiken.

Opdracht informatie

Toelichting inzet:

Start bij voorkeur begin september 2022. Afhankelijk van startdatum gemiddelde looptijd van 7 maanden, rekening houdend met mogelijke einddatum van april 2023. Graag 2 dagen aaneengesloten,16 uur per week.


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 9 augustus 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 • Eventuele gesprekken vinden plaats op vrijdag 12 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement