Titel

Projectmanager

Organisatie

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Afdeling & team
ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven, de betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds investeren en vernieuwen. Dat vraagt extra aandacht voor de risico's en een zorgvuldige besteding van belastinggeld binnen ICT-projecten. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgericht om risicovolle ICT-projecten bij de Rijksoverheid vooraf te toetsen. De uitkomsten van de toetsen worden openbaar en gaan naar de Tweede Kamer

Het BIT is ondergebracht bij de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het BIT voert BIT-toetsen uit. De CIO Rijk is als hoofd BIT eindverantwoordelijk voor het BIT en is het aanspreekpunt voor de ambtelijke en politieke leiding. De bureaumanager BIT rapporteert aan de CIO Rijk en zorgt voor de dagelijkse aansturing van het BIT. Het BIT is een compact team van vijftien medewerkers, inclusief tijdelijk aangetrokken experts van binnen en buiten het Rijk.

Achtergrond opdracht

Project
Voor het begeleiden van een onderzoek benchmark en implementatie zoeken we een senior projectleider met affiniteit met ICT. Hij of zij hoeft geen techneut te zijn, maar technische affiniteit en/of werkervaring binnen de ICT is voor deze opdracht wel een vereiste gezien de werkzaamheden

Functie eisen

Opdrachteisen

 • Afgeronde opleiding op WO Niveau.
 • Ervaring met co√∂rdinatie van werkzaamheden en/of processen
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Ervaring met projectleiding van interne projecten
 • Affiniteit met het werkveld
 • In internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (Kennis van) procesmanagement, omgevingsmanagement

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement