Titel

Projectmanager Afbouw huidige IT

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft aantoonbaar meerjarige projectmanagement ervaring op complexe ICT projecten;
 • De kandidaat dient aantoonbaar ervaring met een complexe IT infrastructuur omgeving (meer dan 5.000 eindgebruikers)
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het afbouwen van IT Infrastructuur binnen complexe organisaties (meer dan 5.000 eindgebruikers)
 • De kandidaat beschikt door diploma of werkervaring mimaal over WO denk en werkniveau.


Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoobare werkervaring als projectmanager van een meervoudige complex project (niet alleen technisch complex maar ook de complete IT Infra, stakeholders (belangen) en politieke impact.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams bestaande uit verschillende specialisten.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met hoog gerubriceerde informatiesystemen.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met IT projecten binnen de overheid.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring binnen de Defensieorganisatie.
 • Kennis van IT management frameworks (ITIL).
 • Kennis van Prince2
Achtergrond opdracht

De Projectleider is verantwoordelijk voor de afbouw van de huidge IT. Deze Infrastructuur bestaat uit zowel Datacenter, Werkplek en Netwerkinfrastructuur. De afbouwwerkzaamheden bevatten o.a. het afbouwen koppelvlakken, ontmantelen, afvoeren (vernietigen) en administratieve verwerking (verwijderen uit CMDB, Bestelportaal, PDC, licenties, onderhoudscontracten, etc.).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Stelt overall plan op
 • Update overkoepelend model afbouw IT
 • Coördineert wijzigingen in afbouw scope van blok
 • Rapporteert over de voortgang aan het PRogrammamanagement


Achtergrond opdracht

Met het GrIT programma wordt de vernieuwing van de IT-infrastructuur gerealiseerd in samenwerking met één consortium als strategische partner van Defensie. Dit consortium beschikt over diepgaande en brede technologische kennis en ervaring waarmee de beschikbaarheid van een moderne IT-infrastructuur voor Defensie wordt geborgd. Het consortium wordt verantwoordelijk voor de vernieuwing van de IT-infrastructuur in scope van GrIT. Daarna verzorgt het consortium samen met Defensie het beheer van deze ITinfrastructuur voor Defensie. Het consortium zal in gemengde teams, waarin medewerkers van Defensie en consortiumpartners samenwerken, de IT-dienstverlening gaan realiseren. Na het realiseren van de nieuwe IT zal de huidige IT moeten worden afgebouwd.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven)

uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC

werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven 

wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de 

eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tarief indicatie: €116


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 september 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement