Titel

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Organisatie

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelt het vertrek van vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Jusitite en Veiligheid.


Daar waar de IND zich richt op de toelating tot het Nederlands grondgebied van vreemdelingen, richt de DT&V zich op de terugkeer naar het land van herkomst van diegenen die niet tot Nederland worden toegelaten. Dit zijn mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, bijvoorbeeld de categorie uitgeprocedeerde asielzoekers.


Het ICT personeel van DT&V zit samen met de IND en het COA aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met notuleren
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare (werk)ervaring met secretaristaken en/of met projectondersteunende taken (PMO).
 • Minimaal 1 jaar werkervaring bij de Rijksoverheid.
 • Minimaal 1 jaar kennis- en werkervaring met Agile.
 • Afgeronde HBO opleiding


Wensen:

 • Plannen en organiseren
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerken
 • Projectmatig werken
 • Secuur
 • Resultaatgericht

Achtergrond opdracht

De Medewerker Advies & Ondersteuning ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringsproces. Hij/zij is verantwoording verschuldigd aan de team manager BIT/CIO. Hij/zij werkt intensief samen met de adviseurs en projectleiders en wordt beoordeeld op geleverde ondersteuning en op de kwaliteit van geleverde deelproducten. Taken en verantwoordelijkheden: mailbox beheer, agenda beheer,verslaglegging/notulen, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming, evaluatie/monitoring adviesproducten (onderhouden van planningen), signaleren dmv periodieke rapportages, ondersteuning bij onderzoek en projecten, coordinatie van communicatieactiviteiten, ondersteuningstaken ihkv inkoop en werving medewerkers. LET OP: Dit betreft een administratieve functie


Achtergrond opdracht:

Wegens doorstroming, onderbezetting en uitbreiding van Team BIT (door diverse projecten zoals de renovatie van ons primair processysteem) is een dringende behoefte aan ondersteuning ontstaan.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie: Eur 60,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 mei 2021, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement