Titel

Projectleider SAP BW projecten

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Inhuur is bedoeld voor projectleiding van de BW-projecten Vervanging BEX en de pilot BW/4HANA.De Projectleider heeft als opdracht om beide projecten binnen de gestelde toleranties (tijd, geld, producten, kwaliteit) zoals beschreven in de projectvoorstellen/PID op te leveren.

Achtergrond opdracht
Beide projecten zijn per 1 mei gestart. Internn is geen projectleider beschikbaar. Daarom deze inhuur

Functie eisen

 • Minimaal 6 jaar ervaring als projectleider/teamlead van SAP ICT-projecten
 • Minimaal 3 jaar kennis van SAP ECC en SAP BW/IP
 • Minimaal 3 jaar bekend met de financiële en logistieke bedrijfsprocessen van de rijksoverheid
 • Project and Portfolio Management
 • PRINCE 2 Projectmanagement / certificaat
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding (Bedrijfs)Informatica (diploma)
 • Is SAP PSM gecertificeerd
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal (niveau: moedertaal), zowel schriftelijk als mondeling. Dit wordt getoetst in het toelichtend gesprek
 • Een goede beheersing van de Engels taal, zowel schriftelijk als mondeling en met name ICT-vaktermen. Dit wordt getoetst tijdens toelichtend gesprek

Wensen

 • Ervaring met SAP-implementaties     
 • Kennis van en ervaring met de voortbrengingsprocessen van SAP M&F bij de Rijksoverheid  
 • Ervaring met leidinggeven aan teams in projectverband in een SAP-omgeving
 • Ervaring met rapporteren in tools als de Principle Toolbox (PTB)       
 • Ervaring als project/teamleider van SAP-migratietrajecten