Titel

Projectleider/onderzoeksleider

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van meervoudig complexe IT projecten.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring binnen de overheid of uitvoeringsorganisatie (bijv. Bij een Ministerie of Politie of RWS)
 • PRINCE2 Practitioner of (minimaal) IPMA C (mag ook B zijn) of PMI / PMBOK (Project Management Institute / Project Management Body of Knowledge) certificaat
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding of een militaire opleiding op HBO niveau bij de NLDA (Nederlandse Defensie Academie)
 • Engels (onderzoeksvoorstellen kunnen lezen in Engels)


 Wensen • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het begeleiden en aansturen van minimaal twee leveranciers tijdens minimaal 2 verschillende IT projecten
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Datatransmissie-systemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring binnen een politieke omgeving binnen het IT vakgebied
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager met projecten binnen een multiproject structuur
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager met projecten binnen het Ministerie van Defensie


  

Achtergrond opdracht

De komende jaren staat Defensie voor de uitdaging om krijgsmachtbreed (CLAS, CZSK, CLSK, KMARNS) mobiele datacommunicatiesystemen te vervangen, dan wel te moderniseren of waar nodig uit te breiden, met uitzondering van Satelliet communicatie (Satcom). Dit traject start met twee onderzoeksprojecten één voor landgebonden optreden en één voor Maritiem optreden. Binnen scope van het Maritieme onderzoeksproject ligt de nadruk op het implementeren van NATO-standaarden voor de vloot en het Korps Mariniers, gericht op communicatie met partners. Voor het landgebonden deel wordt een mix van transmissiemiddel gezocht voor nationale communicatie. Doel onderzoek: Het doel van jouw onderzoeksproject is het voorbereiden van de upgrade van de datacommunicatie vloot-breed conform de laatste NATO-standaarden. Voor het onderzoek worden onderzoeksinstituten betrokken en een systeemintegrator (marktpartij) die gezamenlijk werken aan de benodigde IT-oplossingen en projectdocumentatie (Project Start Architectuur, Solution Architectuur, ontwerpdocumenten, Project Voorstel). Het onderzoek moet leiden tot Proof of Concepts waarmee de benodigde functionaliteit wordt aangetoond. Na dit onderzoeksproject start de volgende fase (met deze projectleider of eventueel een nieuwe) die tot einddoel heeft het werkend opleveren van de nieuwe functionaliteit aan boord van alle bestaande en nieuwbouw schepen. Gezocht: Het JIVC zoekt voor het Maritieme deel een (deel)projectleider/onderzoeksleider C die ervaring heeft met meervoudige complexe IT projecten en datatransmissiesystemen. Opdracht: Deze Maritieme project/onderzoeksleider dient met het onderzoek antwoord te geven op, dan wel te realiseren dat: • Inzicht wordt verkregen in bestaande marktproducten (marktverkenning) van de te implementeren standaarden;
 • Inzicht wordt verkregen betreffende bestaande implementaties van (NATO)-partners zodat interoperabiliteit kan worden nagestreefd; (afhankelijkheid)
 • Starten met de ontwikkeling van IT-oplossingen die nog ontwikkeld dienen te worden. Onder meer in samenwerking met onderzoeksinstituten;
 • Het bouwen en testen van ‘proof of concepts’;
 • Het onderzoeken en in kaart laten brengen van de impact van de nieuwe functionaliteit op bestaande implementaties en op de bedrijfsvoering;
 • De resultaten van het onderzoek dienen opgenomen te laten worden (door Architecten van Defensie) in de projectdocumentatie (Solution Architectuur, Ontwerpdocumentatie en projectvoorstel voor realisatie);
 • Een instandhoudings strategie (laten) formuleren.


 Achtergrond opdrachtDe komende jaren staat Defensie voor de uitdaging om krijgsmachtbreed (CLAS, CZSK, CLSK, KMARNS) mobiele datacommunicatiesystemen te vervangen, dan wel te moderniseren of waar nodig uit te breiden, m.u.v. Satcom. Dit wil men tijdig doen door het instellen van een onderzoek. Het doel van dit onderzoek is een mix van middelen en methodes te vinden die voorziet in de behoefte voor datatransmissiemiddelen voor Landgebonden optreden en Maritiem optreden om datacommunicatie mogelijk te maken zonder gebruik van Satcom en een robuust netwerk te ondersteunen. Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 27 september 2022, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

 

Thuiswerken bespreekbaar

Tariefsindicatie 97,-


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement