Titel

Projectleider onderwatersystemen

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

Beschrijving afdeling binnen DMI

Je gaat werken bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine in Den Helder. De DMI heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen van de Koninklijke Marine en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem. Van nieuwbouw, onderhoud tot aan afstoting. De hoofdvestigingsplaats van de TG PLF is Den Helder

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie projecten van de instandhoudingsgroep Klein Boven Water (IG KBW). Deze groep is verantwoordelijk voor de instandhouding van de KBW eenheden en daarnaast ook voor de steeds groter worden groep Kleine Onderwater eenheden (KOW). Ook draagt de IG KBW zorg voor verwerving/nieuwbouw van de zogeheten cat-C KBW/KOW eenheden.


Beschrijving taken afdeling

De sectie projecten van de IG KBW voert de volgende hoofdtaken uit:

•   Projectmanagement voor onderhoudsperiodes inclusief modificaties (intern DMI of uitbesteed).

•   Projectmanagement voor het integraal uitbesteden van het onderhoud/modificaties van KBW/KOW eenheden.

•   Projectmanagement voor de verwerving van nieuwe KBW/KOW cat. C eenheden.


Voor deze taken beschikt de sectie projecten over een projectplanningscel.


Functie omschrijving en taken


Realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, meerdere met elkaar verweven deelprojecten) op de gebieden product/kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door:


•   Het opstellen van een Project Initiatie Document (PID) waarin het projectmandaat en de projectstrategie wordt uitgewerkt in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;


•   Het opstellen van en Project Management Plan (PMP), welke fungeert als de projectovereenkomst en waarin de werkwijze van het projectteam staat omschreven en de gehanteerde procedures. 


•   het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten zoals overeengekomen in het PMP;


•   het (laten) opstellen en actualiseren van de planningen voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen en financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;


•   het onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico's zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico's zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;


•   het periodiek opstellen van rapportages over de bereikte resultaten, en op basis van die resultaten voorstellen doen over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde projectstrategie en randvoorwaarden.


Tariefindicatie EUR 75,-

Functie eisen

 • De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde technische of technische bedrijfsvoering HBO opleiding.
 • De kandidaat beschikt over IPMA-D of Prince 2 Foundation
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 10 jaren met het fungeren als projectmanager / leider in een technische complexe omgeving. 
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed.
 • De kandidaat is bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit van een VCA-VOL certificaat. 

Wensen

 • De kandidaat beschikt over meer aantoonbare ervaring als Projectleider in een complexe technische omgeving dan de minimale eis.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een IPMA-C of Prince 2 Practitioner.
 • Kennis van en ervaring van SAP
 • De kandidaat beschikt over IPMA-C en Prince 2 Practitioner.
 • De kandidaat heeft in een vergelijkbare functie werkervaring binnen defensie en en specifiek binnen het segment duiksystemen.
 • Werkervaring in/binnen het domein ''duiksystemen''.
 • Relevante werkervaring in de laatste 15 jaren.

De kandidaat moet voldoen aan de onderstaande competenties. Deze worden geverifieerd tijdens het verificatiegesprek en waar mogelijk op basis van het CV.

 • Analyseren 
 • Communiceren  
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken 
 • Beinvloeden
 • Resultaatgericht 

Opdracht informatie

Stuur ons 15 oktober 2020, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement