Titel

Projectleider Innovatie

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Achtergrond opdracht

Als projectleider ben je werkzaam binnen het team Informatiemanagement (IMA) en speel je een sleutelrol bij het uitvoeren van innovatie voorstellen voor alle inhoudelijke bedrijfsdomeinen. Innovatie is een belangrijk thema dat zeer sterk leeft binnen DJI. Innovatie adviseurs in het primair proces, ICT-leverancier (SSC-I) en de CIO-office verzamelen en genereren gezamenlijk ideeën vanuit het werkveld i.s.m. partners en leveranciers. Ook binnen de beleidsdirecties van JenV krijgt innovatie de nodige aandacht. Er is speciaal innovatie budget beschikbaar gesteld en er wordt aansluiting gezocht bij diverse JenV organisaties via de JenV Innovation Board.Je ondersteunt de Informatiemanager bij het uitvoeren van projectmanagement voor de diverse innovatieprojecten en je houdt je bezig met het de dagelijkse aansturing van deze projecten en rapportage over de projectvoortgang.

Taken

 • Opstellen van projectvoorstellen (oa.projectdoelstellingen en –definitie)
 • Opstellen van projectplannen
 • Realiseren van de uitvoering van projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages aan Innovatieplatform en Innovatieboard
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de staande organisatie(s)
 • Samen met innovatie adviseurs en informatiemanager voorbereiden van de besluitvorming voor het Innovatie Platform en de Innovatie Board;
 • Doen van voorstellen tot proces- en productverbetering
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projectenonderdelen
 • Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam
 • Aangaan en onderhouden van relaties met stakeholders binnen en buiten de DJI organisatie


Achtergrond opdracht:

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 125 miljoen euro.Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de I-board, die op het niveau van de hoofddirectie DJI de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Het beleid is om waar mogelijk gebruik te maken van oplossingen uit de markt, waarbij het eigen Shared Service Centrum ICT (SSC-I) optreedt als systeemintegrator.

Functie eisen

 • HBO/WO diploma behaald.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met het werken binnen complexe programma’s en/of projecten in een complexe bestuurlijke omgeving
 • Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met programma- en/of projectmanagementmethoden en –technieken
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en praktijkervaring t.a.v. actief stakeholdermanagement (van bestuurlijk t/m operationeel niveau) en het werken met roadmaps, business cases en batenrealisatieplannen
 • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring in het kennisgebied informatievoorziening


Wensen:

 • Scherp analyserend en kritisch vermogen
 • Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen en omgevingsbewustheid)
 • Flexibiliteit en servicegerichtheid
 • Communicatieve vaardigheid, netwerkvaardigheid
 • Vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen
 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding
 • Innovator met durf/lef
 • Motiveren
 • Overzicht houden, regievoeren
 • Je hebt werkervaring bij de rijksoverheid.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons 3 juli 2020, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.


Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement