Titel

Projectleider I360

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring (minder dan 5 jaar geleden) met het aansturen van projectteams van technische aard (netwerkbeheerders en/of netwerkontwikkelaars en/of netwerkarchitecten en/en beveiligingsadviseurs).
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en koppelingen
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider met beveiligingsaspecten op het gebied van netwerken en koppelingen
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Managen
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding projectmanagement
 • Kandidaat heeft aantoonbare minimaal vijf jaar ervaring met RISC-management van ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers)


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, IND, Politie, Defensie) waarvan de meest recente ervaring minder dan 3 jaar oud is;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)


Competenties:

 • Beïnvloeden
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken

Achtergrond opdracht

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam


2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht


3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie


4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals met Politie, JenV, Schiphol en het BIT


Achtergrond opdracht:

Een nieuw interceptie systeem (Intelligence 360).- Ontsluiting, continuering en waarborgen van de nieuwe interceptie functionaliteit voor de KMar op het defensie netwerk.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

€101,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 januari 2022, voor 14.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement