Titel

Projectleider huisvesting

Organisatie

De Rechtspraak professionaliseert zijn bedrijfsvoering. Om de kwaliteit en de efficiency van bedrijfsvoeringprocessen te optimaliseren zijn deze processen ondergebracht in het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Hierbij gaat het onder meer om de financiële administratie, de inning van griffierechten, de inkoopfunctie, een aantal HRM-taken en de informatievoorziening van  en voor de gerechten. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.

Achtergrond opdracht

Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige uitvoering van facilitaire (huisvestings)projecten en voor het bereiken van het eindresultaat. Ook binnen vastgestelde projecten en de daarbij behorende budgetten ben je verantwoordelijk voor het bereiken van het eindresultaat. Je voert regelmatig overleg met betrokken in- en/of externe partijen en weet draagvlak te creëren.

Verder bestaan je taken uit:
• het opstellen en uitvoeren van projectplannen in afstemming met de opdrachtgever.
• het bewaken van onderlinge raakvlakken binnen de projecten.
• het signaleren van risico’s en deze tijdig bespreken met de teamvoorzitter.
• het bewaken van planning, budgetten en de kwaliteit van de producten die binnen het project opgeleverd worden; waar nodig stuur je bij.
• het leveren van een bijdrage aan het jaarplan van Team facilitair.
• het adviseren van de teamvoorzitter bij knelpunten en het schrijven van (verbeter)voorstellen.

Team Facilitair: Servicegericht, professioneel, deskundig, daar wil team Facilitair van de rechtbank Den Haag voor staan. Dit team is verantwoordelijk voor facilitaire dienstverlening op de gebieden huisvesting, magazijnbeheer, post, reprografie, archief en bibliotheek. Het gaat hier om circa 54.000 m2 kantoorhuisvesting met ongeveer 2.000 fte, 65 zittingszalen en een cellencomplex. Het team bestaat uit 50 fte en levert deze diensten aan alle gebruikers van het Paleis van Justitie (Rechtbank, Gerechtshof en Openbaar Ministerie).

 

Functie eisen

  • 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van huisvestingsprojecten
  • 3 jaar aantoonbare vakkennis op het gebied van wet- en regelgeving
  • 3 jaar relevante ervaring als projectleider
  • ervaring opgedaan met de Rijksgebouwendienst als externe stakeholder/ partij
  • Theoretische en praktisch gerichte kennis

Vereiste competenties:

  • Uitstekend mondeling en schriftelijk rapporteren. Communicatief ben je sterk zodat je in staat bent om op verschillende niveaus te
    communiceren.
  • Het eigen maken van nieuwe onderwerpen kan en doe je snel en zelfstandig.
  • Een pro actieve en klantgerichte houding. Je denkt mee en zoekt de samenwerking.

Opdracht informatie

Heeft u interesse?
Reageer dan z.s.m. doch uiterlijk maandag 20 augustus 218 voor 17.00 uur met uw CV en motivatie toegespitst op de vacaturetekst in een Word-document, uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen en uw uurtarief incl. reis-, parkeer- en verblijfkosten, excl. BTW. Graag ontvangen wij de namen van 2 referenten die we mogen nabellen.

Er dient een VOG aangevraagd te worden, deze zijn voor uw eigen kosten.
 

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement