Titel

Projectleider DIV

Organisatie

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.


Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!


Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.


Klik hieronder voor het bekijken van de video van RVO.

https://www.youtube.com/watch?v=pzcK1a_SVUM

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar ervaring met transitietrajecten bij een grote overheidsorganisatie
 • Minimaal 3 jaar ervaring met inrichting van processen gericht op (digitale) dienstverlening aan (interne) klanten
 • Minimaal 3 jaar ervaring met inrichten informatiestructuur en informatiehuishouding
 • Kennis van: informatiestructuur, management informatievoorziening, data/gegevensmanagement, metadatering, recordsmanagement, kwaliteitsmanagement IV
 • IPMA-C of hoger of IPMA-Agile, vergelijkbare zware certificering.


Wensen:

 • Er is een nauwe relatie met het project Transparantie in Informatie wat een concrete invulling beoogt van het inderdepartementale actieplan 'Open op Orde'. In één van de actielijnen wordt de governance bepaald van de informatiehuishouding. Het is van belang om de positionering en ontwikkeling van DIV in hetzelfde persepectief te zien
 • WO werk - en denkniveau


Competenties:

 • Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht)
 • Betrouwbaar (transparant, open, eerlijk, gedreven)
 • Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert)
 • Verbinder tussen Programma Informatiehuishouding, de business van RVO en de afdeling DIV.
 • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen
 • .Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken en straalt geloof uit.Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief.
 • Zorgt voor haalbare faseringIs in control:-Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged)
 • Overzicht (inrichten, structuur, aanpak, mijlpalen);
 • Zorgvuldig, transparant en behoedzaam waar het de relatie met medewerkers betreft.

Achtergrond opdracht

Wij zoeken een projectleider die het ontwikkel- en visietrajekt begeleidt van de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Je geeft richting aan hoe DIV zich de komende tijd kan ontwikkelen, welke plek het in de organisatie kan innemen en je neemt medewerkers mee in dit proces. Doel van het trajekt is dat DIV uitgroeit tot een toekomstbestendige afdeling binnen RVO. Daarvoor is het nodig dat gedefinieerd wordt wat er binnen DIV nodig is om toekomstbestendig te zijn en dat er aktieplannen worden gemaakt voor het gehele team en per medewerker om daar te komen. Onderdeel is ook onderzoek bij stakeholders (intern en extern), waarbij feedback wordt opgehaald over de dienstverlening en waarderend onderzoek wordt gedaan naar de gewenste ontwikkelrichting. DIV is verspreid over een aantal lokaties in het land (Den Haag, Utrecht, Zwolle, Assen en Roermond). Onder DIV vallen vier postkamers en twee archieflokaties (papieren archief). Daarnaast werken er medewerkers aan het verrijken van documenten met metadata nadat deze documenten de scanstraat hebben gepasseerd. Adviseurs tenslotte geven ondersteuning en bieden advies bij de meer complexe archiveringsvraagstukken, kaders en richtlijnen en inrichting van het Document Management Systeem.


Achtergrond opdracht:

In het actieplan 'Open op Orde' is uitgewerkt hoe de rijksoverheid benodigde verbeteringen op het gebied van de informatiehuishouding met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wil uitvoeren, waarbij een looptijd is voorzien tot 2026. Hiervoor is rijksbreed een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Het betreft onder meer knelpunten bij de capaciteit en beschikbaarheid van informatieprofessionals en de rol van de medewerkers in het primaire proces, de grote hoeveelheid en aard van de informatie, de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen en de sturing en naleving op dit gebied. DIV neemt een cruciale plek in bij een juiste invulling van de informatiehuishouding.


Let op: standplaats is Utrecht, maar frequentie 4x per maand op een andere vestiging. (Assen, Den Haag, Zwolle)

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 januari 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement