Titel

Projectleider Digitale Inclusie

Organisatie

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.


In ruim tweehonderd jaar is de KB uitgegroeid tot een nationaal en internationaal bekende wetenschappelijke instelling. Daarnaast heeft de KB sinds 2015 ook een belangrijke coördinerende rol in het netwerk van openbare bibliotheken. Er werken bijna vierhonderd medewerkers, de collectie bestaat uit zeven miljoen items, en zo'n 90.000 klanten bezoeken ons gebouw ieder jaar. Via internet vinden miljoenen mensen hun weg naar al het moois en interessants dat wij voor u bewaren. De KB is de spil in het netwerk van (openbare) bibliotheken in Nederland en bouwt aan de nationale digitale bibliotheek.

Achtergrond opdracht

De KB heeft samen met de Manifestgroep (hierna MFG) een samenwerkingsverband van

uitvoeringsorganisaties van de overheid (CIZ, CJIB, CAK, Belastingdienst, DUO, SVB, CBR, UWV) een

projectaanvraag gehonoreerd gekregen vanuit het OBDO (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale

Overheid). Dit project heeft twee uitgangspunten:


1. Burgers die onvoldoende digivaardig zijn om om te gaan met de digitale dienstverlening van de

MFG-partijen worden doorverwezen naar de digivaardigheidscursussen in de bibliotheken

2. Er worden informatiepunten ingericht in bibliotheken waar mensen terechtkunnen voor

eerstelijnsvragen met betrekking tot de MFG-partijen.


Werkzaamheden

Fase 1: -> dit ligt met name bij de MFG-partijen. Zij moeten per communicatiekanaal gaan bepalen hoe ze

gaan doorverwijzen naar de bibliotheken (denk aan telefonisch, via het loket, per brief etc.)

Fase 2: -> voor de informatiepunten moeten een aantal bouwstenen ontwikkeld en getest worden. Het

gaat om de volgende zaken:

1. Deskundigheidsbevordering van de bibliotheekmedewerkers; om burgers te voorzien in

eerstelijnsinformatie zullen bibliotheekmedewerkers moeten weten wat de dienstverlening van de

desbetreffende MFG-partijen inhoudt. Daarnaast zullen zij wegwijs moeten kunnen op de

desbetreffende websites van de partijen.

2. Er moet een exploitatiemodel opgeleverd worden door de deelnemende kopgroep-bibliotheken.

3. Er moet een dienstverleningsmodel ontwikkeld worden. Wat past wel en wat past niet binnen de

dienstverlening en op welke momenten moet er bijvoorbeeld doorverwezen worden.

4. Er dient een monitoringsinstrument opgeleverd te worden om de effecten van de dienstverlening

en de voortgang van het project te kunnen monitoren.

5. Er moeten marketingconcepten ontwikkeld worden om aan burgers kenbaar te maken dat zij nu

voor dergelijke dienstverlening bij de bibliotheek terechtkunnen.


Voor de verschillende onderdelen zullen diverse werkgroepjes worden ingesteld die e.e.a. moeten

ontwikkelen.

De over-all projectleider zorgt voor:

- Coördinatie, afstemming van het hele project

- Het bewaken van de voortgang van alle onderdelen

- Het aansturen van de deelprojectleiders

- Het afstemmen met de MFG-partijen

- Het signaleren van knel- en aandachtspunten.

Functie eisen

  • Beheerst de totale materie, kan daardoor met gezag en overtuigingskracht optreden;
  • Kan een dialoog creëren door een goede mix te vinden in luisteren, vragen stellen en reageren.
  • Laat daarbij zien zich te kunnen inleven in de situatie en daarop adequaat te kunnen anticiperen.
  • Is motiverend, inspirerend en communicatief en sociaal vaardig richting diverse doelgroepen.
  • Heeft een goed gevoel voor hoe organisaties werken als het gaat om besluitvorming.
  • Is diplomatiek vaardig en heeft een goed gevoel voor verhoudingen.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons asap je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support