Titel

Projectleider archiefwet/PLOOI

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Functie eisen

 • Relevante ervaring binnen een complex bestuurlijk-politieke omgeving
 • Minimaal drie jaar ervaring als coördinerend projectmanager binnen een veranderkundige werkomgeving
 • Relevante werkervaring met het inrichten van software en technische koppelingen
 • Ervaring met systeemontwikkeling in het algemeen en ervaring met de implementatie van nieuwe systemen in een organisatie
 • WO- werk- en denkniveau


Competenties:

 • Je bent proactief, zelfstandig en organisatorisch sterk
 • Samenwerken doe je graag en goed
 • Je hebt affiniteit met het thema informatiehuishouding
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent een prettige gesprekspartner voor partijen binnen én buiten de organisatie
 • Stressbestendig
 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit.

Achtergrond opdracht

Als projectleider archiefwet/PLOOI draai jij je hand niet om voor het managen van meerdere projecten. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van twee projecten. Jij bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de eisen waaraan de departementen EZK en LNV moeten voldoen naar aanleiding van de modernisering van de archiefwet. Daarnaast zul jij je focussen op de aansluiting van het Platform Open Overheidsinformatie (hierna te noemen: PLOOI) en de gevolgen van de nieuwe archiefwet voor de aansluiting op PLOOI. Modernisering archiefwet De huidige archiefwet stamt uit 1995 en is daardoor minder goed toe te passen op digitale informatie. Om de gevolgen van de nieuwe archiefwet in kaart te brengen is het wenselijk om een impactanalyse uit te voeren op departementaal niveau voor EZK en LNV. Resultaat: er is inzicht in de te nemen stappen op niveau van de kerndepartementen en dienstonderdelen. De dienstonderdelen van beide departementen zullen onder eigen verantwoordelijkheid uitvoering geven aan de nieuwe wet, maar kunnen iedere vorm van ondersteuning gebruiken. Het is daarom belangrijk om helder te maken hoe jij voor eventuele ondersteuning kunt zorgen. Al met al maak jij inzichtelijk hoe de implementatie binnen de kerndepartementen vorm wordt gegeven en welke vorm van ondersteuning nodig is voor de dienstonderdelen. Jouw inzichten vormen de basis voor een door jou op te stellen plan van aanpak. In het plan van aanpak neem je de gevolgen van de nieuwe archiefwet op de komst van PLOOI mee op basis van rijkbrede analyses. In 2023 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met wat centraal en met wat decentraal moet worden opgeleverd.


PLOOI

Een overheid die werkt in verbinding met haar omgeving en actief documenten openbaar maakt. Dat is het doel van de nieuwe Wet open overheid (hierna te noemen: Woo). Als projectleider PLOOI sta jij samen met onze architecten en met onze System Integrator DICTU aan de lat om de kerndepartementen EZK en LNV technisch aan te sluiten op PLOOI: het online platform van de overheid waar burgers snel hun weg vinden in alle actief openbaar gemaakte documenten van de overheid. In lijn met het rijksbrede plan van aanpak van het programmateam PLOOI dien jij een plan op te stellen voor de aansluiting en implementatie voor onze kerndepartementen. Naast sturing op de realisatie van de technische aansluiting van de kerndepartementen vervul je een coördinerende en informerende rol naar de dienstonderdelen: dit doe je door actief deel te nemen aan interdepartementale werkgroepen, annotaties op te stellen ten behoeve van voortgang en coördineer je de decentrale aansluiting van onze dienstonderdelen. Hierbij kijk je actief naar de gevolgen van de nieuwe archiefwet op de aansluiting. Dankzij jou blijft iedereen aangehaakt bij de voortgang en de te nemen beslissingen.Jij zorgt voor een goede aansluiting, inrichting en implementatie voor de kerndepartementen en coördineert de aansluiting voor de dienstonderdelen. Het resultaat: EZK en LNV zijn aangesloten op PLOOI en de volgens de Woo actief openbaar te maken documenten van EZK en LNV zijn via dit platform zichtbaar.


Achtergrond opdracht:

Bijdragen aan optimale informatievoorziening vanuit het Rijk richting Kamer en burger; dat is wat jij doet als projectleider archiefwet/PLOOI bij het Programma Transparantie in Informatie voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (hierna te noemen: EZK), en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna te noemen: LNV) in Den Haag. Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Binnen het programma Transparantie in Informatie werken wij samen in de breedste zin van het woord; dus binnen onze ministeries én met de verschillende dienstonderdelen, zoals agentschappen, uitvoeringsorganisaties en zelfstandig bestuursorganen. Wij zoeken per direct een projectleider die ons programmateam komt ondersteunen.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 13 mei 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement