Titel

Projectleider

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar HBO- werk en denkniveau (diploma) 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider met ICT-Infra projecten  
 • Minimaal 3 jaar kennis van agile werken en ervaring met het werken in een agile omgeving  
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken met externe afnemers  
 • Prince2 Practitioner gecertificeerd 


Wensen:

 • Ervaring met het schrijven van (beslis) notities
 • Ervaring met het werken in complexe en politieke omgevingen
 • Werkervaring binnen de rijksoverheid
 •  IPMA-C gecertificeerd  


Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Inspirerend en enthousiasmerend
 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch niveau
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitief
 • Flexibel 

Achtergrond opdracht

ODC-Noord zoekt een projectleider voor verschillende trajecten. Het gaat om infrastructurele projecten, die vervolgens Rijksbreed worden ingezet.


De projectleider is aanspreekpunt voor de collega projectleiders en interne stakeholders. Hij/zij zorgt voor de bewaking van de tijdslijnen en rapporteert daarover aan de overall verantwoordelijk product manager.

De belangrijkste opdrachten zullen zich richten op het realiseren van infrastructuur componenten. Nieuwe oplossingen waarvoor zowel interne afstemming met techneuten als afstemming met de klanten van ODC0Noord.


De projectleider kan ook op andere opdrachten worden ingezet. Welke dat zijn is afhankelijk van de portfolio, de inhoud daarvan wordt per kwartaal bepaald. Vaak gaat het om grotere (interne) trajecten of opdrachten die meer aandacht, afstemming en coördinatie nodig hebben. De projectleider moet gemakkelijk kunnen schakelen tussen gesprekken met engineers en gesprekken met het management. Daarvoor is het nodig dat hij/zij de informatie vanuit de teams begrijpt en in de juiste context kan plaatsen. En vervolgens naar beide kanten een goede vertaling kan maken en de juiste vragen kan stellen.

Van de projectleider wordt een zekere stevigheid verwacht, politiek/bestuurlijke vaardigheden, creativiteit en een open/flexibele houding t.a.v. het werk wat moet gebeuren.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineren van de werkzaamheden binnen ODC-Noord
 • Afstemming met de afnemende partij over de te leveren dienst
 • Samenwerken met de betrokken productmanager
 • Rapporteren aan de manager ODC-ICT
 • Waar nodig beslisnotities opstellen en voorleggen aan het management


Achtergrond opdracht:

De opdrachten van ODC-Noord zijn gesitueerd in een sterk infrastructureel gerelateerde ICT omgeving. ODC-Noord levert diensten aan verschillende externe overheidsorganisaties. Voor grote opdrachten of opdrachten met een grote externe component schakelt ODC-Noord projectleiders in om dat proces goed te begeleiden. De projectleiders moeten dus behalve met de teams in de interne organisatie ook met externe klanten kunnen schakelen die soms andere belangen en een andere focus hebben. Dat eist scherpte op het grensvlak met die externe partijen en een zakelijke instelling. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 januari 2022, voor 16.30 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement