Titel

Projectleider

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het managen van projecten in grote ict omgevingen met minimaal 5000 werkplekken welke verdeeld over verschillende locaties en infrastructuur over datacentrum.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider
 • Minimaal 2 jaar ervaring en kennis van Virtuel Desktop Infrastructuur (VDI) implementaties in grote IT omgevingen in het kader van het managen van een grote technische lifecycle i.s.m. externe contractpartner.
 • Project and Portfolio Management, Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werk ervaring als projectmanager in de IT, aantoonbaar door werkervaring in CV. 
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Managen, kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan een team of project, aantoonbaar door werkervaring in CV. 


Wensen:

 • kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken binnen grote organisaties van minimaal 15.000 gebruikers / werkplekken.  
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met projecten binnen Defensie of andere overheden.
 • kandidaat heeft ervaring in het werken met Prince-II en/of Scrum&Agile methodiek
 • Kandidaat heeft HBO werk en Denk Niveau

Achtergrond opdracht

Het managen van een IT project Virtuel Desktop Infrastructuur (VDI)

 • Aansturing van het ontwerp en bouwteam van Defensie
 • Opleveren van Defensie Uitvoering Plan
 • Aansluiten op Uitvoeringsplan Athena
 • Samenwerken met Projectleider Athena
 • Op koppelvlakken Athena / Defensie zorgdragen voor juiste voor belegging van verantwoordelijkheden (wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor)
 • Daarbij Zorgdragen dat scoping op orde is 


Projectnaam: Lifecycle VDI


Achtergrond opdracht:

Vanwege het overschrijden van de levensduur, het daar mee gepaard gaande risico voor beschikbaarheid, en de behoefte aan groei, gekoppeld aan het in stand houden van redundantie, vraagt Defensie IT-Infrastructuurpartner om de huidige VDI-(server/storage/netwerk) hardware in drie datacenters van Defensie te vervangen. Hiervoor wordt op elke van deze datacenterlocaties een nieuwe Productie VDI-infrastructuur overeenkomend met de huidige architectuur gerealiseerd. Tevens wordt in één (1) datacenter een Test en Acceptatie omgeving gerealiseerd


Organisatorische context en cultuur:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Indicatie tarief: 92,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 januari 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement