Titel

Project Realisator

Organisatie

Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland.

Achtergrond opdracht


Als werkverantwoordelijke  ben je verantwoordelijk voor de veiligheid bij alle werkzaamheden  aan   hoogspanningskabels in  Amsterdam en het Gooi. Je houdt toezicht op het naleven van ‘veilig werken’ (KEB en BEI procedures,  werkinstructies, omgeving) en grijpt zo nodig actief in met als doel om de  veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen. Je bent dé persoon die op het gebied van veiligheid verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden aan of nabij hoogspanningskabels in de genoemde regio. Daarnaast check je of de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Je administreert alles goed en denkt mee over verbeteringen op het gebied van processen en installaties. Je stuurt in de functie technici, opzichters en toezichthouders aan als het gaat om de elektrotechnische veiligheid.
 
Daarnaast voert de WV-er o.a. de onderstaande werkzaamheden uit:

 • Het verzorgen van schakel-werkplannen in kader van WV-schap;
 • Verantwoordelijk voor de juiste inhoud van de werkplannen en een veilig verloop van de werkzaamheden conform deze werkplannen en de KEB en BEI werkinstructies;
 • Controleert de werkplekken op risico’s en veiligheidsniveau en bepaalt hierin de procedures die gevolgd dienen te worden om een veilige werksituatie te bereiken. Evalueert de gevolgde werkmethoden en eventuele incidenten, maakt deze bespreekbaar met de betrokkenen, en legt dit vast in het kwaliteitsmanagement systeem, indien nodig;
 • Geeft opdracht tot het maken van een taak-risico-analyse aan engineers Overlegt wekelijks met bedrijfsvoeringscentra t.a.v. de VNB (Voorziene Niet Beschikbaarheid);
 • Begeleiding van inbedrijfsnames bij wijzigingen aan verbindingen;
 • Geeft functioneel leiding aan een ploeg in de Wacht & Storingsdienst bij het oplossen van storingen.

Functie eisen

Je bent enthousiast en gedreven. Ook heb je verantwoordelijkheidsgevoel. Veilig (samen)werken is voor jou een tweede natuur. Je weet dit ook over te brengen op anderen en bent in staat verschillen van inzicht te overbruggen. Naast oog voor jezelf heb je dus altijd oog voor je collega's. Je bent flexibel en staat ervoor open om jezelf verder te bekwamen op het gebied van hoogspanningsinstallaties. Verder vragen wij:

 • MBO WEB-niveau 4 diploma met juiste hoogspanningsaanwijzingen (WV / AVP);
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring in de hoogspanningslijnen;
 • Geen moeite met werken op hoogte;
 • Vakgerichte bevoegdheden, zoals Veiligheidchecklist Aannemers (VCA) en Bepect;
 • Je bent woonachtig in de regio Amsterdam/Gooi of bent bereid er naar toe te verhuizen.

Opdracht informatie

Interesse?
Stuur ons asap je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.
Let op: ZZP’ers genieten de voorkeur voor deze opdracht.

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig