Titel

Project ondersteuning

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een ondersteunde rol binnen IT projecten bij de Rijksoverheid waarin men direct contact heeft met eindgebruikers, leveranciers en projectmedewerkers.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het controleren van uren, uitstaande offertes en lopenden contracten in een software systeem (bijv. SAP)
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in gebruik van MS tools - WORD, EXCEL, POWER POINT .
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in contacten onderhouden voor naleven contractafspraken met leveranciers en is aanspreekpunt voor gemaakte uren en bijbehorende facturen.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring op gebied van financien, projectmanagement en leveranciersmanagement of een certificaat van een gevolgde training op de aangegeven aspecten
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met ICT


Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het plannen en aansturen van IT monteurs voor (onder andere) installatie werkzaamheden.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring in het lezen en opstellen van financiele rapportages
 • De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met de materieel logistieke processen van offerte stelling tot en met facturatie voor installatie werkzaamheden.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring in het lezen en opstellen van financiele rapportages
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met verandertrajecten.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een certificaat in vergadertechnieken.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde WO opleiding op gebied van Communicatie en/of organisatie.


Achtergrond opdracht

Alle voorkomende ondersteunings werkzaamhden voor het project verkeersplein zoals:

 • Voorbereiden en verslag obv actiepunten / besluiten;
 • Zelfstandig aanvullende activiteiten opzetten; personeels overzichten naar beheer en project;
 • In staat te kunnen bepalen of logische uren overzichten overzichten worden aangereikt;
 • Verbanden iin kunnen schatten tussen leveranciers en op te leveren diensten inclusief contracten;
 • Plannen op stellen en volgen voor vervangen van toestellen bij alle onderdelen van Defensie;
 • Afstemmen tusssen projectleden en kazerne commandanten;
 • Opstellen van allerhande formulieren voor verkeersplein activiteiten
 • Zakelijke en toch menselijke communicatieve vaardigheden;


Achtergrond opdracht

Door het stoppen van de ISDN lijnen door KPN worden alle ISDN lijnen vervangen door IP verbindingen. Eerst het versippen van externe vaste telefoon lijnen (zonder dienstuitval de externe ISDN30 lijnen) vervangen daarna het vervoipen (het vervangen van de fysieke telefoon toestellen om uiteindelijlk de meer dan 20 jaar oude telefooncentrales uit te kunnen zetten. Gelijktijdig wordt een nieuwe structuur opgebouwd voor het kopplenen van de drie type centrales voor voice, video en spraak..Uiteindeiijk zijn de ISDN30 lijnen uitgezet, de lijnen daadwerkelijk opgezegd, de analoge toestellen vervangen, de oude telefooncentrales uitgezet, de BVI, CCI en MKI centrales zijn geupdate (ARBI's, Meldkamers en centrales).


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 januari 2022 , voor 8.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.


Tariefsindicatie 85 EUR

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement