Titel

Project Manager Migratie & Modernisatie

Organisatie

Belastingdienst te Utrecht

Het organisatieonderdeel D&A is verantwoordelijk voor het realiseren van data-gedreven oplossingen om de prestaties van de Belastingdienst te verbeteren.Door middel van het gebruik van analytics, profiling, analyseren, optimaliseren en implementeren we verbeteringen. De analyses worden samen met andere bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst uitgevoerd.Data en Analytics vormen bij al ons werk de basis van ons succes.

Df&A heeft gekozen voor een analytics platform, gebaseerd op SAS en Teradata. In de vorm van een project worden alle applicaties, waaronder de datafundamenten, analytics modellen en dashboards gemigreerd naar dit nieuwe platform. De projectmanager co├Ârdineert en begeleidt de migratie naar dit nieuwe platform. Het project wordt hierbij ondersteund door IV-accent, het organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst dat de analytics omgeving heeft opgeleverd. De projectmanager fungeert als bruggenbouwer en inhoudelijk sparringspartner tussen Df&A en IV-Accent.

Df&A is tevens bezig met het optimaliseren van de werkwijze voor het ontwikkelen en beheren van analytics producten, onder de werktitel modernisatie. Hierbij worden bestaande analytics processen, standaarden en richtlijnen in kaart gebracht en waar nodig aangepast. Hiervoor vinden al een groot aantal activiteiten vanuit de lijn plaats. Het doel van de modernisatie is om overzicht te krijgen in de status en samenhang van deze activiteiten en waar nodig ontbrekende activiteiten uit te voeren.De modernisatie ligt deels in het verlengde van de migratie, omdat het analytics platform nieuwe tools biedt (waaronder DI Studio, SAS Data Management, en Model Manager) om de werkwijze te ondersteunen. De projectmanager faciliteert de ontwikkeling en introductie van de nieuwe werkwijze bij Df&A.

Achtergrond opdracht

Als projectmanager Migratie & Modernisatie stuur je het migratie-project aan en bewaak je de migratie roadmap. Je houdt je bezig met het plannen, structureren en managen van project-activiteiten, mijlpalen, resources, budget en tijdslijnen. De stuurgroep houd je op de hoogte van de voortgang van de migratie en je informeert de groep over risico's & issues en escaleert zo nodig. Verder stuur je het migratieteam aan en fungeert, waar nodig, als inhoudelijk sparringspartner voor de teamleden.Je borgt dat de activiteiten van de betrokken teams, waaronder IV-accent en team data, in samenhang plaatsvinden. Ook help je de betrokken stakeholders om inzicht te krijgen in de status en samenhang van de modernisatie activiteiten, start je initiatieven in het kader van de modernisatie om samen met de inhoudelijke stakeholders de processen, standaarden en richtlijnen voor modelontwikkeling en gebruik te verbeteren en in gebruik te nemen. En last but not least draag je zorg voor de communicatie rondom het project en draag je de modernisatie-activiteiten over aan de Df&A-lijnbesturing.

Functie eisen

  • 3 jaar ervaring met WO, Business Information Systems, afstudeerrichting Business Process Management
  • 2 jaar Kennis van en ervaring met SAS i.c.m. Teradata
  • 2 jaar ervaring met Projectmanagement-ervaring op het gebied van (big)Data binnen Belastingdienst
  • 1 jaar ervaring met Scrum master Level I
  • Aantoonbare ervaring met Data en Analytics

Competenties:
Overtuigingskracht & verbinden
Samenwerking, communicatie & afstemming

Wensen:
Aantoonbare ervaring met analytics (big)data
Aantoonbare relevante werkervaring als BI-consultant
Aantoonbare relevante werkervaring als projectmanager
Begrijpt issues en risico's t.a.v. IT en kan hierover helder communiceren naar stakeholders
In staat om doelen van de afdeling te vertalen naar oplossingen op het gebied van proces, mens en techniek.
Kandidaat dient 40 uur per week beschikbaar te zijn.

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement