Titel

Project Manager / Adviseur Techniek & Implementatie

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

De Adviseur Techniek en Implementatie Multi Functionele Print-dienstverlening is verantwoordelijk voor de borging van de technische kwaliteit van de te implementeren nieuwe print-dienstverlening. Hij/zij gaat binnen het project invulling geven aan de borging van kwaliteit van de te implementeren Multi Functionele Print-dienstverlening, door het stellen van eisen en acceptatiecriteria van de infrastructurele aspecten en de aanpak van de implementatie (transitie en transformatie). Daarnaast geeft hij/zij invulling aan het begeleiden van diverse bij het project betrokken stakeholders (intern en extern) en geeft hij/zij adviezen aan de projectleiding van UWV, ter bevordering van een soepel en gecontroleerd implementatietraject.

De scope zal gericht zijn op:
- Het opstellen en borgen van de infrastructurele eisen en acceptatiecriteria, die worden gesteld aan de implementatie van de Multi Functionele Print-dienstverlening, conform de eisen die in de aanbesteding zijn gesteld en de generieke technische eisen die worden gesteld aan de UWV infrastructuur, waarbij beveiliging een van de belangrijkste aspecten is;
- Het coördineren van de werkzaamheden die door UWV moeten worden uitgevoerd, in het kader van de samenwerking met overige leveranciers van UWV t.b.v. de implementatie (transitie en transformatie).
- Het optreden als aanspreekpunt voor en zijn van intermediair van alle partijen die zijn betrokken bij de implementatie van de nieuwe print-dienstverlening;
- Het geven van adviezen aan en het begeleiden van de projectleiding van UWV, ter bevordering van een gecontroleerd implementatietraject.

Nadrukkelijk verzoek om niet te offreren als u geen werkervaring heeft met het gevraagde.

Het gaat hierbij om een ervaring die u als kandidaat dient te hebben opgedaan in de functie van Projectmanager in de rol van Adviseur Techniek en Implementatie; specifiek op het kennisgebied van Multi Functionele Print-dienstverlening. Cruciaal hierbij is uw opgedane werkervaring met kwaliteitsborging van de infrastructurele aspecten van en de werkervaring met het implementeren (transitie en transformatie) van een MF Print-dienstverlening, welke is gecontracteerd via een Europese Aanbesteding. Daarnaast zijn cruciaal de ervaring met het opstellen van eisen en acceptatiecriteria voor de implementatie (transitie en transformatie) en het begeleiden van en geven van adviezen aan de projectleiding van UWV, ter bevordering van een gecontroleerde implementatie. Uitgebreide werkervaring met projectmatig werken is binnen deze opdracht van belang, als het gaat om de invulling die gegeven dient te worden aan hierboven beschreven rol.

Gevraagde uren per week zijn minimaal 16 uur en maximaal 24 uur. In de regel gaan wij uit van 16 uur per week, echter kan dit fluctueren gedurende de opdracht. I.s.m. met de projectmanager zal hier gedurende het implementatietraject invulling aangegeven worden.

Functie eisen

  • Binnen het CV dient naar voren te komen dat u minimaal één aantoonbare succesvol afgeronde opdracht kent als Senior technisch Projectmanager werkervaring heeft opgedaan met betrekking tot het implementeren van automatisch deployen van applicaties
  • HBO/WO opleiding in bedrijfskunde, rechten of techniek
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met politiek gevoelige projecten in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van Senior Projectmanager binnen het domein ICT en/of soortgelijke functie in de afgelopen 10 jaar.
  • Leverancier verklaart – evenals UWV – een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand
  • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement