Titel

Project Coördinator Data Management

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken.
De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving.
De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Het Dataprogramma heeft als ambitie om de data waarover RVO beschikt, strategisch in te zetten voor beleidsdoelen. We richten ons op vijf kernpunten:*Synergie op datamanagement expertise. Onderzoeken, realiseren, evalueren en verbeteren van (functionele) samenwerking tussen de verschillende datamanagement teams van RVO.nl met als doel om efficiëntere en effectievere dienstverlening te leveren.*Doorontwikkelen EDWH. Het doorontwikkelen van het Enterprise Date Warehouse (EDWH) zodat geborgd wordt dat data eenvoudig vastgelegd, ontsloten en (het)gebruikt kan worden voor alle datatoepassingen.*Professionaliseren data experimenten. Het faciliteren van experimenten met data zodat de organisatie gefaciliteerd wordt bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe datatoepassingen, waarmee nu en in de toekomst een 'bij de tijd' dienstverlening geborgd kan worden.*Investeren in Selfservice BI. Een toenemende vraagt naar dataproducten en een steeds betere ondersteuning van de tooling maakt selfservice BI mogelijk. Dit domein richt zich op het faciliteren van de selfservice, zodat medewerkers zelf de toegevoegde waarde van data kunnen realiseren.*Regie op data. Het ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren van een centrale regiefunctie op datamanagement, zodat de organisatie beter in staat is om in samenhang te sturen op de data ontwikkelingen. Hiermee kan de realisatie van de ambitie (data gedreven organisatie) en de datastrategie van RVO.nl beter mogelijk worden gemaakt.

Achtergrond opdracht

Omschrijving van de werkzaamheden
Wij zoeken een ‘projectcoördinator met datamanagement’ kennis. Deze persoon moet zowel coördineren als handson zaken uitvoeren. In het begin zal het meer hands-on zijn waarbij de focus op termijn steeds meer verschuift naar de centrale regiefunctie rond meta data management (zowel rond tooling, begeleiden nieuwe ‘gebruikers’, processen en kwaliteit).

Fase 1:- Uitdragen belang meta data management en vervolgens inventariseren meta data binnen bepaald domein- Ondersteunen bij toolselectie meta data management
Fase 2:- Uitleg rol meta data en vervolgens inventariseren (business) meta data binnen bepaald domein- Ondersteunen bij implementatie meta data management tooling
Fase 3:- Inrichten meta data management tooling (functioneel)- Initiële vulling meta data management tooling (vanuit inventarisatie en koppeling met SAS en ESRI-platform)
Fase 4:- Begeleiden gebruikers (met name ‘data stewards’ in de business) bij het gebruik van de tooling en bijbehorende processen
- Evt. ondersteunen bij verdere uitbouw van meta data richting data kwaliteit (business rules/kwaliteitscriteria) Vanaf fase 3 gaat de rol steeds meer over van ondersteund en uitvoerend naar meer trekkend (bijv. van een deelproject)

Hoofdstandplaats: Assen
Extra standplaats: Utrecht en Den Haag

Functie eisen

  • 3 jaar Ervaring als projectleider op het gebied van Datamanagement
  • Ervaring met Metadatamanagement en Metadatamanagement
  • Ervaring met Datagovernance
  • Ervaring met DAMA-framework

Competenties:
- Communicatieve vaardigheden
- Doorzettingsvermogen
- Pragmatisch insteek
- Flexibiliteit
- Analytisch vermogen
- Kan (op termijn) inhoudelijk deelproject trekken

Wensen:
Qua profiel wordt gezocht naar ervaring/kennis op de volgende gebieden:
- Meta data management / data kwaliteit
- Data governance (in het bijzonder data stewardship en begeleiden medewerkers nieuwe tooling/processen)
- DAMA-framework
- Opereren op het snijvlak van business en ‘IT’- Ervaring met SAS (meta data)
- Ervaring met data gerelateerde opdrachten binnen de overheid is pre
- HBO niveau

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement