Titel

Project Architect

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar kennis van en aantoonbare ervaring met infraarchitectuur vraagstukken 
 • Minimaal 3 jaar ervaring met datacenters, storage, netwerk 
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Connectivity vraagstukken 
 • Minimaal 3 jaar kennis van en aantoonbare ervaring met netwerkarchitectuur vraagstukken 
 • HBO+ werk- en denkniveau 


Wensen:

 • Je bent bekend met: Lean, Agile, Scrum, Prince2, KanBan, TOGAF
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van complexe infrastructuur en applicatie landschappen
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van Solution Bouw blocken (SBB)
 • Je hebt ervaring met het veranderen van architectuur van een legacy omgeving op een Agile manier
 • Ervaring binnen en buiten de Overheid
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau (afgeronde WO-opleiding, richting informatica)
 • Verder bezit je de o.a. volgende kennis/certificaten:
  • TOGAF Practitioner
  • Kwaliteitsframework I(v) functie
  • Business Information Management Foundation
 • Professionele kennis
 • Specifiek (certificaat), aanvullende kennis, organisatie specifiek (zonder certificaat) en Information Security Foundation base don ISO/IEC 27002.
 • Je hebt diepere kennis en ervaring met ICT-infrastructuren, opstellen van technische ontwerpen.
 • Ervaring binnen DJI en strafrechtketen is een pré
 • Je hebt (aantoonbaar) werkervaring met adviesvaardigheden, business consultancy en informatiebeveiliging


Competenties:

 • Je bezit conceptueel en praktisch-inhoudelijke vaardigheden
 • Je bent omgevingsbewust en hebt analystische vaardigheden
 • Je kunt plannen en organiseren, innovatief handelen, bent resultaatgericht, hebt organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid
 • Je onderhandelt en krijgt mensen in beweging

Achtergrond opdracht

Binnen de 'Directie Ontwikkeling en Vernieuwing' is de afdeling 'Innovatie, Connectivity, Architectuur en Security' gepositioneerd. Het team Project Architectuur draagt bij aan de verbetering van informatiekwaliteit van DJI door het implementeren en verder verbeteren van de architectuurprincipes. Het team zoekt aanvulling in de vorm van een 'solutions architect infrastructuur'. Deze architect zorgt dat standaarden worden toepast in projecten en programma's, begeleidt de ontwikkeling van business cases en beoordeelt en toetst project startarchitecturen (PSA's) en PID's. Hij/zij werkt samen met ICT-architecten om een goede invulling van de enterprise architectuur te realiseren. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Justitiële ICT Organisatie brede standaards voor systemen en communicatie infrastructuur. Je stelt PSA's/PA's op voor interne projecten in lijn met targetarchitectuur en roadmaps (volgens TOGAF, de architectuurstandaard). Voor externe projecten lever je een bijdrage aan PSA's/PA's onder verantwoordelijkheid van de CIO office binnen DI in lijn met targetarchitectuur en Roadmaps (volgens TOGAF, de architectuurstandaard). Daarbij heb je kennis en ervaring met standaarden met betrekking tot informatiearchitectuur (NORA, MARIJ). Je doelstelling is de realisatie van de samenhang tussen de technische systemen en communicatie-infrastructuur en de borging van de samenhang door standaards voor de technische systemen en communicatieinfrastructuur. Verder ben je mede verantwoordelijk voor het adviseren over en opstellen van innovatieve productconcepten om doelmatig invulling te geven aan nieuwe en bestaande klantwensen met toepassing van nieuwe technologieën. Ook geef je adviezen over en voer je toetsingen uit op plannen, projectdocumentatie en impactanalyses. Bij je adviezen pas je vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten (door bijvoorbeeld periodieke evaluaties d.m.v. plan-do-check-act-principe) toe. Ontwikkelingen op het vakgebied/in de omgeving onderken je en zijn verwerkt in jouw adviezen en producten. Met de relevante bedrijfsvoering disciplines stem je tijdig af en borg je de resultaten daarvan in je adviezen.


Achtergrond opdracht:

Je werkt binnen diverse opdrachten JIO aan het opstellen van Solution Architectuur documenten in afstemming met Enterprise Architectuur, Project Architectuur, Beheer en Ontwikkeling. 

Opdracht informatie

Toelichting standplaats:

Gouda, hybride werken.


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 mei 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture