Titel

Programma manager Vernieuwing Informatievoorziening

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.


De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).


De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

De IND wil de komende jaren haar IT-landschap stapsgewijs veranderen. Voor het begeleiden van deze transformatie zoeken wij een ervaren project/programma manager die ons ondersteunt op de volgende punten:

 • In samenwerking met de belanghebbende directies neerzetten van de koers;
 • Het definiëren een migratiestrategie en bijhorende scenario’s;- Een transformatie roadmap die in horizons beschrijft welke werkpakketten wanneer te leveren;- De realisatie van een applicatiestrategie;
 • De realisatie van een nadere kosteninschatting op basis van een eerder door adviesbureau Gartner geschetste raming;
 • Advies over de volgordelijkheid van te ontwikkelen bouwblokken (er zijn op dit moment 80 bouwblokken gedefinieerd) die tezamen de tezamen de transformatie vormen. Inclusief een high-level design per blok;
 • Regievoering over de uitvoering van Proof-of-concepts per bouwblok en de realisatie ervan;
 • Opstellen van (architectuur)kaders-, en richtlijnen voor de ontwikkeling van de bouwblokken.

Achtergrond opdracht

Zoals gezegd, de IND wil de komende jaren haar IT-landschap stapsgewijs veranderen. We hebben immers de ambitie om een moderne, informatie-, en datagestuurde dienstverlener te zijn. Het belangrijkste onderdeel van deze vernieuwing is het huidige, monolithisch, primair proces systeem. De manier waarop dit is opgebouwd ondersteunt de ambitie onvoldoende en zal middels zogenaamde ‘Rebuild & Replace’ strategie verbouwd worden naar een systeem dat de ambities wel ondersteunt. Dit is een complex proces waarbij we per stap de juiste beslissingen willen nemen die blijven bijdragen aan directe voordelen en aan het uiteindelijke doel. We verbouwen terwijl de winkel openblijft. Door deze gefaseerde aanpak zullen we gedurende een aantal jaren met twee systemen moeten werken. Daarom is het van belang om continu aandacht te hebben voor voldoende stabiliteit en robuustheid in het huidige IT-landschap.We willen goed voorbereid zijn op deze transformatie naar een nieuw IT-landschap en daarvoor is een groeipad met drie volgtijdelijke maar deels overlappende fasen gedefinieerd. Fase 1: Op hoofdlijnen de koers uitzetten: wat willen we bereiken en op welke manier? Denk hierbij aan: een globale visie op de Informatievoorziening van de toekomst, welke bouwblokken zijn te identificeren, bepalen van architectuurkaders en eisen aan infrastructuur. Fase 2: Iteratief ontwerpen en bouwen aan het nieuwe IT-landschap. Omvat elementen als het beproeven van het ontwikkelde in de praktijk en meenemen van de organisatie in de veranderingen die komen gaan. Fase 3: Gefaseerd in gebruik nemen, migreren en beheren en door ontwikkelen van het nieuwe IT-landschap.

Functie eisen

 • Je hebt een IPMA B-certificering, certificering Managing Successful Programmes of PRINCE2 Practitioner, en ervaring met agile-werken;
 • WO Master/doctoraal;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Agile Programma management;
 • Minimaal 10 jaar ervaring als project- of programmamanager;
 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met verandermanagement.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Creativiteit

Wensen

 • Zakelijke insteek : per bouwblok willen we inzichtelijk maken wat hiervan de directe bijdrage aan de IND is.
 • Stakeholdermanagement : hoe dienen we door de verbouwing de IND, maar ook andere belanghebbenden opdrachtgever, controlerende instanties zoals Bureau ICT toetsing, IND directies en ketenpartners.
 • Strategisch adviseur : de projectmanager die we zoeken gaat niet alleen voor het resultaat, hij/zij is tevens onze strategisch adviseur voor de transitie.
 • Een olifant eet je in stukjes : Geen groot programma, maar telkens werkende en waardetoevoegende onderdelen leveren.

Van belang is dat:

 • De projectmanager werkt in opdracht van de CIO;
 • De projectmanager heeft bij voorkeur ervaring met dergelijke grote transformaties van een IT-landschap binnen de overheid;
 • De projectmanager is in staat om zowel inhoudelijk met alle stakeholders (op directieniveau) te kunnen schakelen, als ook concreet leiding te geven aan een tijdige realisatie;
 • De projectmanager heeft bij voorkeur ervaring met het proces van Bureau ICT Toetsing.


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 26 januari 2021, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement