Titel

Productmanager

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar relevante werkervaring als productmanager (SAFE)
 • Kandidaat heeft tenminste 4 jaar ervering in een rol waarin het werken op een op agile gebaseerde werkwijze geïmplementeerd,verbeterd of gecoördineerd werd
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met het gebruik van Agile-tools, zoals Jira.
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring in het opstellen van business cases, epics en features.
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring als Productmanager binnen de SAFe-principes.
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met het gebruik van Agile-tools, zoals Jira.
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Kandidaat heeft een opleiding / cursus op het gebied van SAFe Productmanager voltooid.


Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring in een IT-infrastructuur-omgeving en de daarbij gebruikerlijke informatiebeveiligingsmaatregelen
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een organisatie groter dan 300 medewerkers met een IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • Kandidaat heeft ervaring in een rol waarin afstemming over te leveren IT-diensten met de business een belangrijke rol speelde.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid
 • Kandidaat heeft ervaring in een rol waarin verandermanagement (nb. Verandering van gedrag / organisatie / cultuur) een belangrijke rol speelde


Achtergrond opdracht

Als productmanager identificeer je de behoeften van de MIVD medewerkers, prioriteer je de functionaliteiten en ontwikkel je een visie die je vertaalt in een roadmap voor de 

doorontwikkeling op zowel het Generieke als Specialistische IT & Infra domein. Je focust op het leveren van de juiste oplossingen met de hoogste kwaliteit in de kortste duurzame 

doorlooptijd. Je vertaalt dit naar epics en features en plaatst deze op de product backlog. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke beslissingen voor de Agile Release Trains (ART's). Je werkt nauw samen met de collega product owners binnen de Unit IT. 

De productmanager is primair verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden ter voorbereiding van de Agile Release Train (ART):

 • Fungeren als de interne stem van de klant voor de ART en werkt samen met de interne klanten om hun behoeften voortdurend te begrijpen en te communiceren en deel te nemen aan de validatie van de voorgestelde oplossingen; 
 • Doorvertalen van strategische richting en samen met de klant de business case opstellen; 
 • Ontwikkelt en communiceert de visie en de roadmap voor de doorontwikkeling van het domein;
 • Werkt nauw samen met solution architecten en business analisten om ervoor te zorgen dat de oplossing voldoet aan relevante normen en andere kwaliteitsvereisten; 
 • Beheert en prioriteert de werkstroom middels de product backlog door gebruik te maken van Jira. Ontwerpt functie-acceptatiecriteria voor de Definition of Done (DoD) en 
 • selecteert en prioriteert de werkstroom vóór elke planningsessie van het Program Increment (PI).
 • Presenteert tijdens elke PI-planningssessie zijn visie, waarin de voorgestelde kenmerken van de oplossing worden belicht, samen met alle relevante aankomende mijlpalen en 
 • definieert releases en programma-incrementen. Neemt deel aan pre- en post-PI-planning;
 • Neemt deel aan sprint reviews (demo's), beoordeelt resultaten, inclusief de evaluatie van de behaalde bedrijfswaarde versus het plan; 
 • Werkt samen met Release Management;


Achtergrond opdracht

De productmanager is verantwoordelijke voor de technische trein en staat centraal in het doorontwikkelen van zowel generieke als specialistische IT & Infra. Als radar van het geheel ondersteun je de gereedstelling van onze eenheden en de uitvoering van militaire missies door het tijdig leveren van betrouwbare (contra) inlichtingen. Dit vindt plaats in nationaal en internationaal verband. 


Organisatorische context en cultuur

MIVD: De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) levert inlichtingen en veiligheidsinformatie binnen Defensie. Zowel aan de departementsleiding als aan de 4

krijgsmachtdelen. De informatie die de MIVD levert is van groot belang:

 • om de verdedigingstaken van Defensie goed voor te bereiden;
 • bij besluiten over deelname aan operaties;
 • tijdens operaties.

De IT-afdeling van de MIVD is een professionele organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen

(blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat de IT-afdfeling van de MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 september 2022, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support