Titel

Product Verantwoordelijke Wide Area Network

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als productverantwoordelijke of productmanager op het gebied van Wide Area Network.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen/diensten.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met high level netwerkconcepten en Architecturen.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beveiligingsconcepten voor netwerkinfrastructuur.
 • Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ruime ervaring op zowel bedrijfskundig- als bedrijfseconomisch gebied
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met het opstellen en onderhouden van contracten met leveranciers bij een overheidsinstantie.
 •  Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding Informatica of vergelijkbare ICT opleiding


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een productmanagement functie op het gebied van LAN (Internet, WIFI, routers/switches, etc).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in een productmanagement functie op het gebied van een WAN.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het initieren en laten uitvoeren van turnkey projecten door de markt
 • Kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in het ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring op het gebied van het onderhouden van contacten met functionele behoeftestellers, klantvertegenwoordigers en bestuursorganen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het opstellen van productbeschrijvingen, product-lifecycleplannen, business cases, business continuity Plannen en dergelijke.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van multidisciplinaire teams
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met netwerkprotocollen als IP en MPLS en DWDM systemen.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met netwerkapparatuur en/of oplossingen van Nokia.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als manager met de functionele aansturing van medewerkers.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring als Senior Product Specialist of ProjectmanagerAchtergrond opdracht

De Product Verantwoordelijke (PV-er) van het Wide Area Network (WAN) is verantwoordelijke voor het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) met de daarbij behorende technologiën en systemen als IP, MPLS, DWDM en onderliggende glasvezelinfrastructuur. De Product Verantwoordelijke stelt inrichtings- en instandhoudingskaders op voor bouwstenen, adviseert en rapporteert over bouwstenen en stelt kostprijzen van bouwstenen op. Hij/zij vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur en is verantwoordelijk voor het exploiteren van de Defensie-infrastructuur inclusief alle ICT diensten.Werkzaamheden:Stelt inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen; door: • Het analyseren van de (relaties tussen) bouwstenen;
 • Het coördineren en afstemmen tussen de diverse disciplines;
 • Het opstellen van de bouwsteen beschrijvingen;
 • Het aanpassen van de bouwsteen beschrijvingen;
 • Het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van Productmanagement;
 • Het laten implementeren van QA dossier per bouwsteen;
 • Het plannen & laten uitvoeren van Accountant Dienst Defensie (ADD) aanbevelingen;
 • Het laten uitvoeren conform Operational Level Agreement;
 • Het opstellen en beheren van Release Kalender per Bouwsteen incl. certificering, audits, controles en verwerken van aanbevelingen.


Adviseert en rapporteert over de bouwstenen, door: • Het doen van voorstellen voor product innovatie;
 • Het doen van wijzigingsvoorstellen;
 • Het voordragen van bouwstenen ter certificering;
 • Het ondersteunen van controles (audits, quick scans) per bouwsteen;
 • Het uitnutten van Supply management dan wel leveranciers management;
 • Het rapporteren over de prijs x kwaliteit x kwantiteit (P*Q*Q).


Stelt op en beheert de kostprijzen per bouwsteen, door: • Het beoordelen / opstellen van investeringsdossiers;
 • Het beheren van de fabricagekostprijs, incl. kostprijs per bouwsteen;
 • Het controleren en goedkeuren van facturen;
 • Het besturen van de plan- en realisatiekosten.


Overig • Sturing en richting geven aan de Technisch verantwoordelijken
 • Deelname in Service Strategy team met Informatiemanagement en in Servicevendor teams met Assortimentmanagement en Inkoop
 • De Sectie op gebied van productmanagement (waar gevraagd) vertegenwoordigen
 • Lid van het kernteam en MT van de sectie netwerken
 • Sturend op prioriteitsstelling en een procesmatige/planmatige uitvoering van taken en werkzaamheden voor de bouwstenen binnen de sectie Netwerken
 • Deelname in stuurgroepoverleggen van lifecycle en klantprojecten


 Achtergond opdrachtDe sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert uiteenlopende netwerken welke 24/7 worden ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Het netwerk bestaat uit meer dan 300 locaties die onderling zijn gekoppeld met op elke locatie zowel een bekabeld als een draadloos netwerk. Ook heeft het netwerk diverse koppelingen met datacenters. Ook het ontwerpen en beheren van het environmental management van technische ruimten wordt uitgevoerd door de sectie Netwerken. Door de opbouw van nieuwe IT en het operationeel houden van de huidige IT is er sprake van dubbele beheerslasten. Voor het operationeel houden van de huidige IT is er behoefte aan bovenstaande capaciteit. Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tariefs indicatie €112,50
Thuiswerken bespreekbaarInteresse?Stuur ons dan uiterlijk 7 oktober 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support