Titel

Product Specialist

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.



 



De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!



Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:

 het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).

 uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).

 het geven van functionele richtlijnen aan beheerders

 het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;

 het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. 

 het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.

 het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

 

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:

 het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.

 de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.

 het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.

 het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. 

 het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders

 het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden

 

3. Draagt zorg voor het problem management door:

 het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

4. Draagt bij aan implementatie van projecten door:

 het analyseren van technische ontwerpen en het aanvullen of aanscherpen daarvan.

 het coördineren van de uitvoering van wijzigingen tussen verschillende teams.

 het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders

 het deelnemen aan projectteams. Soms in de vorm van Scrum en Agile.

4. Draagt bij aan implementatie van projecten door:

 het analyseren van technische ontwerpen en het aanvullen of aanscherpen daarvan.

 het coördineren van de uitvoering van wijzigingen tussen verschillende teams.

 het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders

 het deelnemen aan projectteams. Soms in de vorm van Scrum en Agile.


Achtergrond opdracht

exploitatie GIT & INFRA


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring van en kennis met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als Productspecialist of Sr Beheerder.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het in het aansturen van mensen.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met en kennis van minimaal een (1) DBMS zoals Oracle, MySQL en SQL server.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ServiceCenter (HP openvieuw)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Open Source stack en microsoft Stack.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SCRUM en AGILE.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en werkervaring met ITIL processen.
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over minimaal HBO opleiding op gebied van Informatica en/of bedrijfskunde


Opdracht informatie

Stuur ons 24 september 2020, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd


Indicatie uurtarief : EUR 82,50-

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development