Titel

Product owner

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Functie eisen

 • WO werk- en denk niveau


Wensen:

 • Wo-niveau (pré masteropleiding afgerond in een IT-richting, bijvoorbeeld technische bedrijfskunde of (bedrijfs)informatica).
 • Minimaal zeven jaar ervaring als projectleider of product owner op het gebied van informatievoorziening en automatisering binnen complexe omgevingen.
 • Uitstekende adviesvaardigheden, bent scherp in woord en schrift en hebt meerdere jaren ervaring in een adviserende rol.
 • Ruime ervaring met het toepassen van projectmanagementmethodieken (zoals PRINCE2) en ervaring met agile werken.
 • Ervaring met het succesvol afronden van projecten in multidisciplinaire teams.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang binnen een organisatie.
 • Kennis van het forensisch veld is een pré. 


Achtergrond opdracht

In jouw rol als Product Owner Ifzo ben je nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de forensische zorg en vertegenwoordig je DJI hierin. Zo begeleid je - of vertaal je de uitwerking van - een of meerdere projecten in de rol van product owner ten aanzien van veranderingen en vernieuwingen op gebied van IV en ICT-systemen binnen de forensische zorg. Voor de komende periode en tevens meerjarentraject ziet de opgave op de volgende thema’s:

 • Doorvoeren van trajectindicaties in Ifzo
 • Inbedden van het zorgprestatiemodel in Ifzo
 • Verandering en vernieuwing komende jaren van plaatsings- en bekostigingssysteem (huidige Ifzo) naar patiëntvolgsysteem, waardoor grip op capaciteit, inzicht in en sturing op in-, door- en uitstroom versterkt wordt en gebruikersgemak sterk verbeterd.


Achtergrond opdracht:

IFZO. Het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) ondersteunt het totale proces van forensische zorg; van het invoeren van een indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorginstelling die beschikt over een passend zorgaanbod. De indicerende organisatie maakt in Ifzo de indicatiestelling aan met een indicatiestellingformat. De plaatser kan vervolgens door Ifzo de meest geschikte zorgplek voor de patiënt vinden bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Op basis van de zorgbehoefte van de patiënt toont Ifzo welke gecontracteerde zorginstellingen zorg bieden die past bij de zorgbehoefte van de patiënt. De plaatsingsfunctionaris beslist uiteindelijk bij welke gecontracteerde zorgaanbieder de patiënt geplaatst wordt.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 november 2021, voor 15.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support