Titel

Product Owner

Organisatie

The team consists of about 25 team members of which 12 team members are based in

the Netherlands and 8 are based worldwide (China, Japan, USA, Mexico, India and Australia).

Our main language is English and we work in an informal manner, based on mutual respect and

team work.

• Our office

You’re based in our office in Gorinchem, the Netherlands. This is a new position and we estimate

the position on 16 to 24 hours a week for a period of minimal 6 months.

Achtergrond opdracht

De ontwikkeling van een Partner (Relation) Management systeem. Dit PRM systeem moet diverse

informatie en processen m.b.t. het managen van de partners onder 1 dak gaan brengen.

• Partners zijn hierin Certificerende Instellingen, Accreditatie instellingen en Training

Organisaties;


• Relatie Management Processen zijn o.a. facturatie, licensing, klachten, relatie management

en performance management.


Fases


Fase 1: Initiatie

• High level inventarisatie van de needs van de diverse betrokken stakeholders + prioriteiten

(Stakeholder inventarisatie)

• Vaststellen ontwikkel aanpak (Technologie keuze en ontwikkel strategie)

• Budget en tijdslijnen

• Risico inventarisatie

• High level support model


Fase 2: Development & Release & Support

• Ontwikkeling, test, acceptaties volgens scrum/agile methode;

• Detail inrichting van support model;

• Ondersteuning van operationele delen van het systeem

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de invulling van de Business/IT functie in de rol

van Product Owner voor de ontwikkeling van PRM systeem. Deze PO zal onderdeel worden

van het IT team. Deze PO dient het project zelfstandig vorm te kunnen geven en te managen. Hierbij

zal de PO intensieve samenwerken met en rapporteren aan de IT Manager / IT Architect.

De voor ons geschikte kandidaat voldoet aan:


• Aantoonbare ervaring als Product Owner in software ontwikkeling

• Ervaring in het schrijven van User Stories

• Ervaring met de scrum/agile ontwikkel methode

• Ervaring met stakeholder management, prioriteitsbepalingen en budgetten

• In staat om zelfstandig te werken in een groeiende internationale organisatie

• HBO niveau of hoger

• Vloeiend in gesproken en geschreven Engels

• Pre: kennis van certificatie, kwaliteit en/of voedselveiligheid