Titel

Proces- (analist) en implementatiemanager

Organisatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop. Er werken ongeveer 2200 medewerkers bij het ministerie van SZW. De RSO is een landelijk opererende facilitaire dienstverlener van en voor de Rijksoverheid. De RSO bestaat uit een afdeling Operatie en de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit 3 clusters, Cluster directie ondersteuning (DO), cluster Financiën, Informatie, Contractmanagement en Kwaliteit (FICK) en cluster Human Resources Management (HR) Het cluster Human Resources Management (HR) is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering, waarbij het cluster verantwoordelijk is voor de kaderstelling, keteninrichting en advies met betrekking tot Organisatie en Personeel. Daarbij horen ook de administratieve ondersteuning en juridische aspecten.  De HR afdeling bestaat uit adviseurs, casemanagers, HR-ondersteuners, Mijn P-Direktmedewekers en roosteraars. De HR-ondersteuners, Mijn P-Direktmedewerkers en roosteraars worden aangestuurd door de manager HR-ondersteuning  De operatie van de RSO wordt ondersteund door vijf HR-teams bestaande uit 2 HR-adviseurs, 1 casemanager en 1 Mijn P-Direktmedewerker. Deze teams zijn dichtbij de medewerkers en dienstverleningsmanagers in het land georganiseerd. Ieder team biedt ondersteuning aan ten minste 1 hub. De RSO heeft de panden die schoongemaakt worden in Nederland ingedeeld in een aantal verzorgingsgebieden genaamd Hubs. De casemanagers verzuim zijn landelijk georganiseerd en hebben een eigen verdeling van de hubs, met als uitgangspunt dat iedere hub 1 casemanager verzuim heeft.  De HR-adviseur van de staf werkt vanuit de hoofdlocatie en daarmee dicht op het management dat vanuit deze functie wordt geadviseerd en ondersteund. De generieke HR-ondersteuners en roosteraars/planners zijn als team centraal georganiseerd en werken vanuit de hoofdlocatie van de RSO, evenals de manager HR-ondersteuning. 

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Kandidaat beschikt over ervaring en kennis van proces analyse, vastlegging en implementatie.
 • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van training en communicatie


 Wensen • De kandidaat heeft kennis van proces analyse, vastlegging en implementatie
 • De kandidaat heeft ervaring met training en communicatie.
 • Kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden
 • Ervaring en/of affiniteit met HR en bedrijfsvoering (w.o. systemen) binnen de overheid is een pre.

Achtergrond opdracht

In het kader van professionalisering zet de RSO verder in op procesgericht werken. Daarbij spelen een paar belangrijke ontwikkelingen die eind 2021 gerealiseerd moeten zijn, te weten: • CAO inpassing loon- en functiegebouw
 • DAS (Digitaal aansluiten schoonmaakmedewerkers)
 • Aansluiting op de Rijksbrede roosterapplicatie (RRA) en uitfasering huidige roosterapplicatie


Als gevolg van deze ontwikkelingen zal een groot deel van de HR processen, en met name diegenen waarvan de uitvoering bij P-Direkt ligt, opnieuw moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarbij gaat het zowel om de interne procesgang bij de RSO, als om de verwerking en terugkoppeling hiervan bij P-Direkt.Als proces(analist) en implementatie manager zal jij onder aansturing van de HR-Manager enManager HR-ondersteuning de Digitale aansluiting van de schoonmaakmedewerkers op het PDirekt portaal realiseren. Daarnaast draag jij zorg voor: • Voortgang van het project conform plan van aanpak
 • Voorgangsrapportage van het project
 • Procesanalyse en - vastlegging voor de aan het project gerelateerde HR processen
 • Implementatie (training, communicatie en borging), zowel aan de P-Direkt als aan de RSO zijde.


Impactbepaling en adviseren over eventuele doorontwikkeling van functionaliteiten van de Pgerelateerde applicaties

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 16 mei 2022, voor 15.55 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management