Titel

Privacy Officer

Organisatie

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelt het vertrek van vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Jusitite en Veiligheid.


Daar waar de IND zich richt op de toelating tot het Nederlands grondgebied van vreemdelingen, richt de DT&V zich op de terugkeer naar het land van herkomst van diegenen die niet tot Nederland worden toegelaten. Dit zijn mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, bijvoorbeeld de categorie uitgeprocedeerde asielzoekers.


Het ICT personeel van DT&V zit samen met de IND en het COA aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Functie eisen

 • WO werk-en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als privacy office;
 • Minimaal 2 jaar ervaring binnen de overheid;

Competenties

 • Goede organisatiesensitiviteit;
 • Goed kunnen schakelen op verschillende niveaus;
 • Communicatief vaardig;
 • Goede onderhandelingsvaardigheden;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Goed kunnen plannen en organiseren;

Wensen

 • Kennis van informatiebeveiliging (internationale standaarden zoals ISO 27001 en 27002/BIR, NIST 800-53), informatieveiligheid en cybersecurity.
 • Kennis van Privacy IT.
 • Kennis van IT-architectuur.
 • Kennis op het gebied van auditings- en monitoringsmechanismen, NOREA Privacy Control Framework.
 • Kennis en begrip van Privacy Governance.
 • Ervaring op het gebied van privacy binnen de migratieketen. Kennis van de vreemdelingenketen, van hun taken en werkzaamheden als ketenpartner is een pré.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein.
 • Vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het gebied van Privacy Compliance.
 • Vaardig in het bouwen en onderhouden van een relevant netwerk.
 • Vaardig in het creëren van draagvlak aangaande de implementatie, toepassing en uitvoering van de ontwikkelde adviesproducten.
 • Vaardig in het opstellen van rapporten, adviezen en andere juridische producten.
 • Vaardig in het functioneel aansturen van een team en in het coachen van collega’s.

Achtergrond opdracht

 • Coördineren van het privacy office.
 • ungeert als inhoudelijk expert/adviseur ten aanzien van strategische/ tactische Privacy Compliance issues voor het management.
 • Adviseert over privacy IT-vraagstukken in relatie tot Privacy Compliance onder andere voortvloeiend uit DPIA’s, zowel per DPIA als op
 • geaggregeerd niveau wanneer dit raakt aan strategische privacy IT (beleids-)uitgangspunten in samenwerking met de IT-afdeling (o.a. CISO en de strategisch informatiemanager).
 • Adviseert de directeuren en afdelingshoofden en het directieteam over het compliant krijgen en houden van de organisatie aan de AVG en UAVG en andere relevante privacywetgeving.
 • Adviseert de OR over ontwikkelingen op het gebied van privacy middels technisch overleg.
 • Adviseert over privacy-risicomanagement vraagstukken bij strategische beleids- en innovatietrajecten in samenwerking met andere medewerkers en onderdelen binnen de DT&V.
 • Adviseert bij de verwerkingen van persoonsgegevens door de organisatie. Stemt daartoe af met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van JenV.
 • Ontwikkelt adviesproducten, processen en beleid met een focus op Data Breach Management, rechten van betrokkenen (AVG-verzoeken en bezwaartrajecten), het verwerkingsregister en DPIA-trajecten en lessons learned, begeleidt de implementatie en draagt zorg voor afstemming met andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen waaronder HRM, juridisch, informatiebeveiliging, financiën, inkoop, control, communicatie, ICT.
 • Levert een bijdrage aan de te leveren input voor rapportagedoeleinden met de focus op lessons learned ten aanzien van Data Breach Management, rechten van betrokkenen, het verwerkingsregister en DPIA-trajecten en de adviespraktijk van de privacy juristen.
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen en toepassen van meetinstrumenten (metrics) op relevante onderdelen van het Privacy Compliance Raamwerk.
 • Zorgt ervoor dat lessons learned aangaande de going concern gedeeld worden met de organisatie en dat ten aanzien van deze thema’s kennis in de organisatie wordt vergroot en onderhouden.
 • Neemt deel aan de privacy board en aan de privacy werkgroep van J&V en schrijft hiervoor advies. Adviseert ook waar nodig de CIO-raad of het CISO-overleg.
 • Stemt af met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over (onder meer) meldingen van datalekken, toezicht of handhaving door de AP bij de

Achtergrond opdracht

Als privacy officer maak je deel uit van de afdeling Strategisch Advies op de locatie van de DT&V in Den Haag. In deze functie ben je samen met de collega’s van het privacy office verantwoordelijk voor de privacy compliance binnen de afdeling. Je bent een inhoudelijk specialist met een brede kennis van de AVG. Je bent in staat om de uitvoeringspraktijk en overige niveaus binnen de organisatie van advies te voorzien over juridische vraagstukken. Je bent op de hoogte van en volgt de ontwikkelingen op het gebied van privacy. Je neemt deel aan verschillende overleg- en werkgroepen.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 95,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2021, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Security