Titel

Privacy Officer

Organisatie

Onderwijsinstelling.

Functie eisen

 • Motivatie gericht op eisen/wensen/competenties opgenomen in het Cv verplicht
 • Gewenst niveau voor de functie is een universitaire of Hbo-opleiding (minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van rechten, ICT of organisatiekunde)
 • Kandidaat is in het bezit van een IAPP-certificering (CIPP/E, CIPM of CIPT)

Wensen

 • Ervaring als Privacy Officer bij een onderwijs-/onderzoeksinstelling is een sterke pre! Graag de trajecten benoemen waaruit dit blijkt
 • Kennis van de onderwijs- en onderzoeksprocessen en de bijbehorende wetgeving, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is een sterke pre! Graag de trajecten benoemen waaruit dit blijkt

Competenties

 • De Privacy Officer is in staat om de basisvragen met betrekking tot privacy en dataprotectie vanuit de lijn/projecten te beantwoorden waarbij advies van de CPO gevraagd kan worden op het moment dat beleid ontbreekt
 • De Privacy Officer heeft basiskennis van de AVG en is zelfstandig in staat om van concrete vragen uit de eigen organisatie de relevante privacy-aspecten te identificeren en deze voor de collega in de juiste en relevante context te plaatsen (gevraagd en ongevraagd advies)

Daarnaast;

 • Kandidaat heeft een zeer klantgerichte instelling en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te opereren
 • Kandidaat beschikt over sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels (minimaal C1)
 • Kandidaat kan effectief werken in een zeer internationale en diverse cultuur

Achtergrond opdracht

Achtergrond

De opdrachtgever is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Haar missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’.


Haar academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met haar onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de opdrachtgever zich meten met de top van de Europese universiteiten. De values fungeren als interne kompas en maken de opdrachtgever herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.


De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Privacy Officer (PO) die initieel bij drie faculteiten als eerstelijnsfunctie aanspreekpunt voor privacyvragen gaat werken. Het gaat om hierbij om de volgende faculteiten: School of Social and Behavioural Sciences, School of History, Culture and Communication en het International Institute of Social Studies (deze laatste is gevestigd in Den Haag).


Verantwoordelijkheden

 • De Privacy Officer deelt zijn ervaringen en casuïstiek met de collega Privacy Officers en de Chief Privacy Officer, waardoor structureel een privacy body of knowledge wordt opgebouwd
 • De Privacy Officer kijkt wanneer er een Data Protectie Impact Assessment (DPIA) dient te worden uitgevoerd en doet maakt deze beoordeling ook; Bij facultair overstijgende projecten zullen andere privacy officers en CPO ingeschakeld worden
 • De Privacy Officer is verantwoordelijk voor de ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacyrechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG

Daarnaast zijn er nog andere privacy gerelateerde taken (o.a. awareness, register van verwerkingen, verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van betrokkenen, follow-up na een geconstateerd datalek.


Taken / producten

Binnen de betreffende faculteiten heeft de PO de volgende taken;

 • Het fungeren als privacy aanspreekpunt voor medewerkers
 • Het hebben van een aanjaagfunctie op privacy gebied. Dit houdt o.a. in uitleg geven over de do’s en dont’s en erop toezien dat deze uitgevoerd worden door medewerkers en lijnmanagement (awareness)
 • Privacy-intakes voor nieuwe processen of projecten
 • Zorg dragen en sturen dat zowel huidige als nieuwe processen voldoen aan wet- en regelgeving en de vastgestelde kaders
 • Opstellen van richtlijnen en procedures
 • Actualiseren van het verwerkingsregister en het geven van advies over risico’s en te nemen maatregelen
 • Organiseren en geven van awareness sessies over privacy en informatiebeveiliging om het privacy- en securitybewustzijn te vergroten
 • Uitvoeren van DPIA’s
 • Aanspreekpunt voor de FG en CPO en coördinatie bij inzage-, correctie- en verwijderverzoeken persoonsgegevens
 • Aanspreekpunt voor datalekken en deze doorgeleiden naar FG/CISO

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 mei tot 12.00 uur je recente Cv + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

 • VanwegeCovid-19 vindt de werving online plaats via Microsoft Teams 
 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken
 • Bij invulling van de werkzaamheden stelt opdrachtgever een (flex-)werkplek beschikbaar met een laptop waarop de relevante software is geïnstalleerd. Mededelingen over informatiesystemen en infrastructuur waartoe toegang dient te worden verkregen alsmede de daartoe noodzakelijke toegangscodes worden verstrekt na accepteren van de opdracht

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Security