Titel

Performance testspecialist

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.


Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.


Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.


Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:

Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Functie eisen

  • Minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen en uitvoeren van teststratiegieeën voor performance testen van software
  • Minimaal 2 jaar ervaring met Gatling en Scala
  • Minimaal 5 jaar errvaring met het performance testen van webapplicaties en API's in een high traffic omgeving
  • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met het testen zowel responsetijden als met load- en stresstesten
  • Minimaal 5 jaar ervaring met Agile en SCRUM werkwijze
  • Afgeronde HBO of WO-opleiding
  • TMap NEXT Foundation


Wensen:

  • Beschikt over een houding en gedrag met kernwoorden: pro-actief, transparantie, open communicatie en resultaatgerichtheid.
  • Ambitieus, vindt het leuk om nieuwe dingen op te zetten, houdt van pionieren
  • Zelfstandige teamspeler

Achtergrond opdracht

Als performance tester zorg je ervoor dat er voor diverse applicaties van de afdeling Digitale Toegankelijkheid performancetesten worden uitgevoerd. Dit betreffen zowel testen om te controleren of responsetijden van de applicaties voldoen aan de gestelde eisen en testen om vast te stellen of applicaties de verwachtte load aan kunnen (en evt. stress testen). De performance testen hebben zowel betrekking op het testen van applicaties met een webbased frontend als testen van applicaties met API's (of combinaties van beide). De performance testen die tot dusver zijn opgezet zijn gemaakt in Gatling en Scala. Concrete projecten/systemen waarvoor performance testen moeten worden opgezet zijn: Digitaal procederen voor alle rechtspraak sectoren, Digitaal ontsluiten van registers en Vernieuwing van Rechtspraak.nl.Het is de bedoeling dat je de performance testen voor een applicatie opzet (ontwerpt) en inricht zodat ze kunnen worden uitgevoerd én deze testen overdraagt aan het DevOps team dat de betreffende applicatie in beheer heeft. Dit team moet daarna in staat zijn de testen zelf te onderhouden (n.a.v. uitbreidingen die zij doen aan de applicatie) en met enige regelmaat kunnen uitvoeren.Je werkt samen met meerdere DevOps team op de afdeling. Voor grotere applicatie kan je tijdelijk in een team worden opgenomen om samen met dat team de performance testen op te zetten.We zijn vooral op zoek naar een tester die aantoonbare ervaring heeft met performance testen en specifiek met Gatlin/Scala. Je bent in staat om een trekkende rol te vervullen om deze testen op te zetten en daar waar nodig performance requirements ophaalt als die nog niet duidelijk zijn. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om anderen uit te leggen hoe zij performancetesten moeten ontwerpen, maken en uitvoeren. Wij denken aan een inzet van 2 tot 3 dagen per week (in onderling overleg te bepalen).De belangrijkste activiteiten die je uitvoert zijn:- bepalen van de teststrategie/-aanpak voor de de performance testen- bouwen en uitvoeren van geautomatiseerde performance testen- daar waar nodig requirements m.b.t. performance op te halen- overdragen van performance testen aan de DevOps teams


Achtergrond opdracht:

De Dienst Digitale Toegankelijkheid realiseert en levert diensten ten behoeve van externe stakeholders van de Rechtspraak, zoals burgers, advocaten en andere professionals. Dit betreffen nieuwe diensten die nog in ontwikkeling zijn als ook bestaande diensten. De digitale toegankelijkheid wordt gerealiseerd middels een webportaal en system-2-system koppelingen. Als performance tester werk je samen met de DevOps-teams op de afdeling en vervul je een trekkende rol om samen met deze teams de performancetesten op te zetten en uit te voeren voor de applicaties die deze teams in beheer hebben.Het betreffen vooral nieuwe applicaties die volgens een cloud-native micro-services architectuur in Angular (front-end) en .NET-core (back-end), gebruik makend van o.a. Openshift Cloud Platform, ApiGateway, AMQP, Obejct Based Storage en OAuth. Daar waar mogelijk wordt continu gedeployed naar productie (vaak meerdere keren per sprint), gebruik makend van AzureDevOps.De afdeling hecht veel waarde aan goed onderhoudbare code. Dit geldt ook voor (performance) testcode. Applicaties worden continu gemeten door het SIG, waarbij een 4-sterren rating of hoger het doel is voor alle applicaties.Qua testen streven we een hoge testautomatiseringsgraad na. Dat geldt voor zowel systeem- en integratietesten als voor performancetesten.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 januari 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management