Titel

Performance Tester

Organisatie

UWV te Utrecht


Let op: CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s).

Achtergrond opdracht

Het opzetten en uitvoeren van Performancetesten in het kader van het Project Beslagvrije Voet. De Performancetesten moeten draaien in een Docker-container. Het geheel moet gedocumenteerd overgedragen worden aan het scrum-team.


De tester legt via de Coördinator Servicesupport verantwoording af en rapporteert aan het Hoofd Beheer en Ontwikkeling.


BKWI biedt elektronische voorzieningen waarmee haar gezamenlijke opdrachtgevers (UWV, SVB en de gemeenten) gegevens van en over hun klanten snel, veilig en makkelijk met elkaar kunnen delen ten behoeve van de aan hen opgedragen wettelijke taken. BKWI ontwikkelt, exploiteert en beheert voor deze overheidsorganisaties de in de wet verankerde gemeenschappelijke elektronische voorzieningen en de daarvoor benodigde afspraken. BKWI heeft als intermediair een bemiddelende rol binnen de keten van Werk en Inkomen.

Functie eisen

  • Ruime kennis van performance testen en aantoonbare meerjarige ervaring als performance tester in de afgelopen 5 jaar;
  • Recente kennis en ervaring met werken met open source performance testtools (bij voorkeur JMeter);
  • Specifieke kennis van en ervaring met performance testen met REST services (JSON) en SOAP, applicaties bestaande uit meerdere Microservices, in een omgeving van Docker en Kubemetes
  • Aantoonbaar in staat performance tests te bouwen en analyseren
  • Kennis van en ervaring met OSX of Linux;
  • Kennis van Agile en ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving in de afgelopen 3 jaar.
  • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management