Titel

OTL (Object Type Library) specialist

Organisatie

De opdrachtgever is een Nederlands overheidsbedrijf dat zich bezighoudt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer.

Achtergrond opdracht

Binnen onze Agile organisatie wordt gebouwd aan data gedreven processen.

Om data van betekenis te kunnen laten zijn moet de inwinning en verfijning van data waar mogelijk centraal worden gestandaardiseerd en geborgd. Dat geldt voor data-classificatie, -definities en -ontsluiting. De eenvoud van het ontsluiten bepaalt de kwaliteit van de integratie van data in onze processen, onder andere op basis van Linked Data.

Een belangrijke stap in deze transitie is het opzetten van een Waternet brede Object Type Library (W-OTL). Dit is een intelligent woordenboek dan kan worden gebruikt door mens en machine. In deze OTL leggen we begrippen en definities over objecttypen centraal, digitaal, gestructureerd en gestandaardiseerd vast. Dit doen we in een Agile scrumteam, van woordenlijsten naar thesaurus, naar taxonomie en ontologie. Op basis van dit semantische informatiemodel kunnen begrippen en feiten op een eenduidige wijze uitgebreid, hergebruikt en uitgewisseld worden.

In het W-OTL team zoeken wij iemand die ons kan ondersteunen bij het ontwerpen van en het in de praktijk invulling geven aan deze OTL. Dit ga je doen:

  • Continue aanscherpen visie op OTL en Linked Data
  • Ontwerpen van de OTL met kennis van modelleer technieken
  • Opzetten en implementeren van het beheerproces van de OTL
  • Invulling geven aan de publicatie omgeving OTL
  • In samenwerking met bestaande Agile teams invulling geven aan de OTL

Functie eisen

  • In het bezit van een technische HBO opleiding
  • Ervaring met het opzetten van een Object Type Library
  • Ervaring met BIM (Building Information Modelling)
  • Ervaring met Agile werken (Scrum/Kanban)
  • Verder vragen dat je flexibel bent en dat je goed bij bent met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Omdat je werkt in een klein team wordt van je verwacht dat je goed in een team kunt werken en dat je de kennis kunt delen en documenteren. In gesprekken met de stakeholders en specialisten kun je de waarde van de W-OTL benoemen en raak je niet in de stress van tegengestelde belangen. Je kunt juist door creativiteit een oplossing bedenken.

Opdracht informatie

Gespreken zullen plaats vinden op: donderdag 25 apr 2019 10:00 – 14:00 uur.