Titel

Ontwikkelaar Infrastructuur

Organisatie

DUO verzorgt als uit voeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexewet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienst en pakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. 

DUO verzorgt als uit voeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexewet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienst en pakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Achtergrond opdracht

DUO vraagt om ontwikkelaars/beheerders voor uitbreiding op de bestaande IBM Security Access Manager (ISAM) en Trustbuilder. Ook wordt inzet gevraagd voor de vervanging van de huidige Anoigo Service Integration and Management-tool (SIAM) door ISAM. De huidige SIAM invulling is verouderd en past niet meer in de nieuwe architectuur. Daarnaast wordt gewerkt aan de invoering van de Wet Digitale Overheid (WDO) waarvoor de ISAMtooling wordt ingezet. Werkzaamheden: Architectuur, ontwikkeling en opzetten van Beheer van deze nieuwe ISAM-tool binnen DUO. Sparringpartner voor het Serviceteam Integratie en de business over nieuwe ontwikkelingen en productie-issues. Expliciete kennisoverdracht aan het Serviceteam Integratie, waarbij 2 medewerkers uit het team nauwgezet samenwerken om deze kennis te borgen.

Achtergrond opdracht
In deze specifieke rol als ontwikkelaar infrastructuur maak je deel uit van een gedreven, ondernemend team van professionals die voor DUO o.a. IAM-tooling zoals SIAM en ISAM beheren. De verouderde SIAM past niet meer in de nieuwe architectuur en moet vervangen worden door ISAM. Daarnaast wordt de Wet Digitale Overheid (WDO) ingevoerd binnen DUO, waarbij o.a. security-eisen aan IAM-tooling worden gesteld. Ook moet het mogelijk worden gemaakt via eHerkenning in te loggen bij DUO. Samen met DUO-medewerkers uit het Serviceteam Integratie wordt hiervoor ingezet op tooling als ISAM en de Trustbuilder, waarbij kennisoverdracht een eerste vereiste is om beheer op deze tooling op de langere termijn mogelijk te maken. Jij draagt zelf bij aan het creëren van jouw ideale werkomgeving, waarin je samen met collega’s werkt aan het optimaliseren van de taken. Je bent proactief en initiatiefrijk in het aandragen en ontwikkelen van nieuwe concepten. Je bent expert in je vakgebied. Zo lever je niet alleen een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de DUO-ICT, maar ook aan het naar een hoger plan brengen van de software– en infrastructuurontwikkeling binnen DUO.

Functie eisen

  • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het ontwikkelen van Security Access Management
  • Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met de federation module van ISAM (IBM Security Access Manager)

Competenties

  • Proactief
  • Initiatiefrijk en creatief
  • Uitstekende schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Kennis

  • Ervaring met Trustbuilder Server
  • Ervaring met SAML 2.0, Javascript
  • Ervaring met Overheids Identity Provider (o.a. eHerkenning (t.b.v. EIDAS))

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Infrastructure incl. Cloud