Titel

Ontwikkelaar GIS

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar ruime aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar binnen IT projecten
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar in het GEO/GIS Domein
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 of scripting libraries zoals bijvoorbeeld Jquery
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met .NET CORE of C#
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
 • Met niveau B2 wordt bedoeld: Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau


Wensen:

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met IT projecten in het OOV domein (Defensie, Politie, Justitie, Navo, gemeentelijke handhaving en opsporing, Douane).
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met ESRI ArcGIS Enterprise omgeving, inclusief de ArcGIS Javascript API.
 • Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met Visual Studio 2019
 • Kandidaat beschikt over het gecertificeerd Exam 487: Developing Windows Azure and Web Services.
 • Kandidaat beschikt over het gecertificeerd Exam 480: Programming in HTML5 with Javascript and CSS3
 • Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het programmeren in Angular
 • Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met open GEO standaarden als OGC


Achtergrond opdracht

De ontwikkelaar GIS:

 • Beschrijft, ontwerpt, maakt en configureert (delen van) systemen (GIS), door o.a. het ontwikkelen van applicaties om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken;
 • Test en implementeert systeemontwerpen, door o.a. het controleren van de werking van systemen conform de specificaties (testen);
 • Analyseert en lost storingen op, door o.a. het analyseren van problemen/productieverstoringen in computersystemen;
 • Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door o.a. het opstellen en onderhouden van de werkinstructies van de geautomatiseerde informatiefunctie.

Bovenstaande werkzaamheden worden op een agile wijze uitgevoerd in een Scrum team. 


Projectnaam: Common Intelligence Picture 2.0


Achtergrond opdracht:

De KMar streeft er naar om als één organisatie op te treden met een gedeeld beeld over de actuele situatie en de daarbij horende risico's binnen de lopende operaties. Het integrale beeld wordt opgebouwd door de bestaande en nieuwe sturings-, en informatie-entiteiten, operationele entiteiten en IV-functionaliteiten, centraal samen te brengen en te integreren. Dit concept, het Informatie Gestuurd Optreden (IGO), vormt het fundament waarop in de nabije toekomst het Landelijk Tactisch Commando (LTC) wordt opgericht. Binnen het LTC wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week overzicht gehouden en een solide informatieverwerking, verspreiding en de daarvan afgeleide sturing gerealiseerd. De CDS heeft, ter ondersteuning van het LTC (in oprichting) aan JIVC de opdracht verstrekt om te komen tot IV/ICT centralisatie voor de KMar, waar een geografische uitwerking van het “Common Intelligence Picture (CIP)” deel van uitmaakt. Dit CIP voorziet in de intelligence informatiebehoefte en draagt daarmee bij aan een effectieve en efficiënte besluitvorming tijdens de planning en operationele uitvoering. Met deze toepassing van het CIP wordt een concrete invulling gegeven aan het concept Informatie Gestuurd optreden (IGO). 


Organisatorische context en cultuur:

 JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 april 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development