Titel

Ontwikkelaar

Organisatie

De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Particulieren, ondernemers: iedereen heeft te maken met de Belastingdienst. Verspreid over kantoren in het hele land, proberen de ruim 30.000 belastingdienstmedewerkers iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale taken, zoals het uitbetalen van en de controle op inkomensafhankelijke toeslagen en de premieheffing voor de volksverzekeringen

Functie eisen

 • aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau


 Wensen:Na een jaar word je geacht de volgende opleidingen met goed gevolg te hebben afgerond:Vakinhoudelijk: • SQL cursus of SAS SQL1: Essentials
 • SAS Programming 1: EssentialsSAS Programming 2:
 • Data Manipulation Techniques
 • SAS Macro Language 1: Essentials
 • Scrum/Agile: Essentials
 • Na een jaar word je geacht datamarts, MI-rapporten en dashboards zelfstandig te ontwerpen en bouwen, volgens onze kaders & richtlijnen


 Softskills:Consultancy vaardigheden, voor complexere opdrachtenCoördinatievaardigheden
Vaardigheden om projecten te leiden
Inhoudelijk ondersteunen en adviseren van het management• • communicatieve vaardigheden;
 • samenwerken;
 • proactief en initiatief nemen;
 • plannen en organiseren,
 • je voelt je thuis in een zelfsturend team met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid;
 • probleemoplossend vermogen, durven leren van fouten;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.


 

Achtergrond opdracht

In de periode van een jaar word je opgeleid en begeleid en werk je mee aan opdrachten die we uitvoeren voor onze afnemers. Jouw focus ligt in eerste instantie op het opdoen van SAS kennis en ervaring. SAS is een geavanceerd Big Data-softwareplatform dat wordt gebruikt voor toegang, beheer, rapportage en analyse van data in allerlei vormen. Je volgt trainingen voor het ontwikkelen in SAS met SAS Modules (Base, Macro), SAS Applicaties (Enterprise Guide, Visual Analytics, Management Console), databases (Teradata), op de platformen SAS Grid en Analytics. Daarnaast volg je trainingen op het gebied van consultancy. Deze kennis pas je vervolgens toe in de praktijk bij het ontwerpen en bouwen van datamarts, MI-rapporten en dashboards, volgens onze kaders & richtlijnen. Tussentijds plannen we evaluatiemomenten en bespreken we de voortgang. Je wordt hierbij begeleid en je krijgt volop de ruimte om jezelf voortdurend vakinhoudelijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld door onder werktijd deel te nemen aan workshops en cursussen, diverse opleidingen te volgen en certificeringen en diploma’s te behalen. De afdeling biedt hiervoor een informele, laagdrempelige omgeving, maar je zult hier ook zelf nadrukkelijk pro-actief in moeten zijn. We besluiten aan het eind van de periode van een jaar samen of we overgaan tot verambtelijking in vaste dienst bij de Belastingdienst, waarbij we kijken naar onderstaande criteria. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de indiensttredingsprocedure. We bieden je bij indiensttreding een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. We stimuleren een goede work-life-balance en gaan flexibel om met tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Achtergrond opdracht:De afdeling Management Informatie maakt onderdeel uit van de Shared Service Organisatie Financieel & Management (SSO-F&MI). Managementinformatie (MI) is kwantitatieve informatie die de (be)sturing van de organisatie en haar processen ondersteunt. De informatie bevordert dat resultaten en doelen worden bereikt via doelmatige en rechtmatige inzet van middelen en capaciteit. Vervolgens kan daarover verantwoording worden afgelegd. Met onze MI ondersteunen wij de hele Belastingdienst bij de Planning & Control cyclus. We leveren moderne interactieve dashboards en andere MI-voorzieningen, waarmee onze afnemers (managers om te sturen/verantwoorden en analisten om analyses/adviezen daarvoor te maken) kunnen navigeren naar onderwerp en diepgang via eenduidig gepresenteerde cijfers en grafieken. Ons werkgebied reikt van het (zoveel mogelijk geautomatiseerd) ophalen van ruwe data uit diverse bronadministraties tot en met eenduidig presenteren van de cijfers en grafieken in onze dashboards. De dashboards geven inzicht op alle bestuurlijke niveaus / managementlagen door middel van downdrill. De huidige dashboards zijn gevuld met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) op het gebied van Bedrijfsvoering (Personeel, Financieel, Informatievoorziening en Projecten en Portfolio). Deze dashboards worden in onze toekomstontwikkeling uitgebreid met KPI's aangaande het primair proces van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, om te groeien naar integrale MI voor de gehele organisatie. We zijn op zoek naar ontwikkelaars voor zowel de back-end als de front-end. We vinden het belangrijk dat je diepgaande specialistische vaardigheden en kennis opdoet en tegelijkertijd breed inzetbaar bent. Na een jaar kun je de volgende werkzaamheden uitvoeren. Als ontwikkelaar kun je data uit bronsystemen ontsluiten en het proces hiervoor organiseren. Je maakt de vertaling van data uit bronsystemen naar datamarts en bouwt de benodigde datastromen ten behoeve van de gewenste managementinformatie. Je sleutelt ‘onder de motorkap’, optimaliseert de performance en minimaliseert de beheerlast van MI-voorzieningen. Je realiseert dashboards om in goede afstemming wensen van de klant op het gebied van MI te realiseren. Je ontwerpt, bouwt, test en implementeert de MI producten. Je richt je hierbij op technische aspecten, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 september 2021, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development