Titel

Ontwikkelaar

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv!

- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Realiseren van een rapportagetool voor product en netwerk evaluaties.

Achtergrond opdracht
Het NBV evalueert informatiebeveiligingsproducten en het NBV analyseert ICT netwerken ten behoeve van informatiebeveiligingsadvies. In deze evaluaties en analyses wordt er onderzoek gedaan, data verzameld, deze met elkaar in verband gebracht en worden er op basis daarvan conclusies getrokken. Beoogd wordt een (platform onafhankelijke) tool te laten ontwikkelen waarin de onderlinge relaties tussen waarden geautomatiseerd worden, waardoor het realiseren van rapportages makkelijk wordt en sneller gaat.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar Zelfstandig inzetbaar ontwikkelaar
 • HBO/WO niveau
 • Vaardig in Python of Javascript, Jquery. LaTex
 • Kennis van Programmeren
 • Kennis van Testen
 • Opleiding / Certificaat: Java, Javascript
 • Tmap

Competenties

 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • Wél uitvoerend kunnen testen, géén testspecialist


Kennis • Python

Opdracht informatie

Data interviews: woensdag 3 of donderdag 4 juli 2019

Gegarandeerde beschikbaarheid na veiligheidsonderzoek (over ca. 10 weken)

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development