Titel

Ondersteuner review Board Digitalisering

Organisatie

Raad voor de Rechtspraak

Achtergrond opdracht

De review Board Digitalisering  bestaat uit een 5-tal externe leden en een
secretaris. Zij reviewen de voortgang van de digitalisering en geven gevraagd en ongevraagd advies.
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij / hij in
samenwerking met de voorzitter en secretaris relevante stukken reviewt en een conceptadvies
opstelt. Dit concept advies wordt voorgelegd aan de Review Board. Van de Ondersteuner wordt
verwacht dat hij / zij de commentaren verwerkt en het definitieve rapport opstelt. De rol vereist een
open en pro-actieve samenwerkingsrelatie met de Review Board in het algemeen en de voorzitter en
secretaris in het bijzonder.

Achtergrond opdracht*
Na het stopzetten van een omvangrijk programma (een omvangrijk digitaliseringstraject voor
Civiel en Bestuur) is de governance van de informatievoorziening tegen het licht gehouden en
opniew ingericht. Onderdeel van die governance is een externe Review Board Digitalisering.
Deze board, bestaande uit hoogleraren en (ex) topbestuurders uit de publieke sector,
moet toezien op de voortgang van de digitalisering. De leden hebben
onvoldoende tijd beschikbaar om zelf conclusies uit de reviews in een verslag op te stellen en een
adviesrapport te schrijven. Daarvoor zoekt de Review Board ondersteuning

Functie eisen

  • Minimaal 1 jaar ervaring in de Publieke sector
  • Minimaal 1 jaar ervaring met Digitalisering/Informatievoorziening
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Excellente luistervaardigheden
  • Scherpe analysevermogen

WENSEN;

  • Kennis op gebied van Jusititie en/of rechtspraak
  • Toezicht audits

Opdracht informatie

Heeft u interesse?
Reageer dan zo spoedig mogelijk met uw CV in een Word-document, uw persoonlijke motivatie, uw uurtarief incl. reis-, parkeer- en verblijfkosten, excl. BTW.
Uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
indicatie tarief €80

De gesprekken zullen plaatsvinden op 27 juni a.s. De kandidaten dienen zich beschikbaar te houden.

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig