Titel

Omgevingscoördinator WarmtelinQ 2FTE

Organisatie

De opdrachtgever is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden ze de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Zij zorgen als 100% staatsdeelneming ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.


Omgevingsmanagement

Het realiseren van een omvangrijke warmteleiding door een dicht bebouwde omgeving is een complexe aangelegenheid. De ontwikkeling en realisatie kennen vele interacties met bestuurders, vergunningverleners, grondeigenaren, bewoners en partijen in de warmteketen. Daarnaast kent het project WarmtelinQ (WLQ) een hoge technische complexiteit in een “drukke” boven- en ondergrondse fysieke omgeving. Regie houden op relaties is een van de belangrijke voorwaarden voor succes binnen het project.

De Omgevingscoördinator maakt deel uit het van Omgevingsteam van WarmtelinQ en rapporteert aan de Omgevingsmanager.

 

Binnen WLQ wordt gewerkt volgens de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Strategisch omgevingsmanagement is er op gericht – met respect voor de belangen van betrokken stakeholders (van bestuurders tot bewoners) – het project soepel te laten verlopen. Daarom kiest WLQ er voor tijdig in contact te komen met belanghebbenden, issues in beeld te brengen en gezamenlijk met belanghebbenden te zoeken naar belangen, kansen en oplossingen. De omgeving is erg belangrijk voor het project en per partij wordt nadrukkelijk een passende participatievorm gezocht. De omgeving is een kennisbron voor WLQ en door tijdig in contact te komen, kan het project gesteld staan voor de uitdagingen die er komen.Functie eisen

Om succesvol te zijn als Omgevingscoördinator heb je:

 • Meerdere jaren ervaring binnen zowel de voorbereidings- als uitvoeringsfases van een infrastructureel project in een complexe omgeving met diverse stakeholders met uiteenlopende belangen
 • Kennis van planologische procedures
 • Ervaring in samenwerken met diverse projectdisciplines, waaronder techniek en communicatie;
 • Kennis van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement
 • Kennis van warmte is een pré
 • Kennis en het kunnen spreken van de taal van één van de genoemde regio’s is een pré

 

Qua persoonlijkheid bezit je de volgende eigenschappen:

 • Goed luisteren en empathisch vermogen
 • Inleven in de belangen en standpunten van anderen
 • Betrouwbaar en integer; afspraken nakomen
 • Open staan voor oplossingen die mogelijk anders zijn dan de eigen voorstellen
 • Communicatief vaardig en zich kunnen verplaatsten in de wereld van anderen
 • Schriftelijk goed onderlegd. Sterk in het schrijven van zakelijke brieven en het opstellen van rapporten en (project)plannen
 • Een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten
 • Gevoel voor het politieke ‘spel’ in de regio
 • Gemakkelijk in het leggen van nieuwe contacten en in staat zijn bestaande contacten zorgvuldig te onderhouden (netwerker en bruggenbouwer)
 • In staat partijen met elkaar in contact te brengen zodat er een productieve dialoog ontstaat
 • Goed kunnen onderhandelen. In staat deals te sluiten
 • Een helicopterview hebben. In staat de situatie snel te overzien en bijzaken en hoofdzaken kunnen onderscheiden
 • Proactief en in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd
 • Een echte teamspeler zijn, met een oprechte interesse in mensen

Achtergrond opdracht

In algemene zin is de omgevingscoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement in zijn of haar gebied, in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project. De omgevingscoördinator is het gezicht en de contactpersoon voor de stakeholders in zijn gebied. De opgave is om in korte tijd inzicht te krijgen in issues en de belangen van relevante doelgroepen bij die issues: bestuurlijk, NGO’s, burgers en bedrijven en (mogelijke) activisten. In contact met stakeholders wordt informatie opgehaald (belangen, eisen, randvoorwaarden, wensen etc.) en wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld om stakeholders in staat te stellen voor hun belang op te komen. Deze informatie kan worden gebruikt om in samenwerking met andere teamleden (bv techniek, vergunningen, zakelijk recht, communicatie) een strategie uit te werken. Een omgevingscoördinator hoeft niet alles zelf te doen, maar moet wel het overzicht hebben en regie voeren op de te volgen strategie.

 

De volgende activiteiten worden van de omgevingscoördinator verwacht:

 • Het in beeld krijgen van (gebied overstijgende) issues
 • Opstellen omgevingsplan in samenwerking met de omgevingsanalist
 • Ontwikkelen strategie en daaruit volgende gespreksagenda
 • Het aan de hand van issues voeren van gesprekken met relevante stakeholders, al dan niet samen met collega uit andere disciplines
 • Verzamelen input stakeholders, toewerken naar gedragen oplossingen – indien nodig door te onderhandelen
 • Opstellen, vullen en bijwerken omgevingsmonitor
 • Afstemmen omgevingsactiviteiten met Omgevingsmanager, delen hoofdpunten, (gebiedsoverstijgende) issues etc.
 • Samenwerking met andere disciplines om in de voorbereidingsfase tot toestemming te komen voor aanleg van de leiding in het gebied waar je als omgevingscoördinator verantwoordelijk voor bent en in de uitvoeringsfase tot realisatie van de leiding te komen. Je werkt hierbij samen met: communicatie , vergunningen, zakelijk recht, techniek, aannemer etc.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 augustus 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar.  Tarief is de eerste 24 maanden niet te indexeren. Max tarief bedraagt € 85,-


Bring Your Own Device (BYO): Er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Techniek