Titel

Network Specialist

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring van IT middelen zoals datacommunicatie, netwerken, LAN-componenten, diagnose en trouble-shooting.    
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met virtualisatiesoftware.    
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring van MS Windows server 2016 en CentOS.    
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het implementeren en beheren van Cisco netwerken.    
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Vmware Vsphere 6.7    
 • Kandidaat beschikt over minimaal een succesvol afgeronde opleiding MBO 4     
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift.
 • Minimaal ERK Niveau B1 Engels 

Wensen 

 • Kennis en ervaring van Microsoft Exchange    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met powerdns    
 • Kennis en ervaring van X.509 Certificate Managent    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Openfire.    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Cisco voice en video communicatie Systemen.    
 • Kennis en ervaring met Cisco CCNA Routing and switching    
 • Kennis en ervaring met VMWARE VCTA-DCV    
 • MBO 4 ICT, aangevuld met actuele specifieke kennis op het relevante techniekgebied    


Competenties

 • Communiceren 
 • Creatief
 • Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Samenwerken

Achtergrond opdracht

Binnen het project CDS.IV.119.04 Federated Mission Networking (FMN) Lab is een essentiele behoefte aan inhuurcapaciteit in de periode van minimaal 01-01-2022 t/m 31-12-2022. De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie MT: TG Sectie Engineering C4I van CZSK/MI/MT/C4I&NB/ENGIN en zullen voornamelijk in Den Helder plaatsvinden, maar tijdelijke werkzaamheden in andere delen van het land (bijv. in Amersfoort) of zelfs in het buitenland tijdens bijvoorbeeld meerdaagse oefeningen of deelname aan conferenties is niet uitgesloten. 1. De werkzaamheden in het FMN Lab welke zullen plaatsvinden zijn ihkv FMN SP3 en FMN SP4, het betrefd een breed spectrum aan services en zijn in het bijzonder gericht op voortzetting van het inrichten, experimenteren en valideren van Federated CORE services en specifieke Maritieme C2 services & requirements, o.a. tijdens FMN CIAV events en mogelijke CD&E events als CWIX, deelname conform onze NLD FMN ambitie.
 2. Prestatiedoelstelling: De inhuurmedewerker heeft gezien de essentie van de activiteiten liefst al ervaring met FMN en zal binnen het FMN Lab een 'permanente' beschikbare nationale FMN SP3 referentieomgeving voor CZSK als onderdeel van de FMN roadmap en nationale baseline inrichten. Termen ihkv FMN zoals Audio & Video Based communication, Web Hosting, Web Authentication, Virtualized Processing, Domain Naming, Distributed Time, Directory Data Synchronization en Digital Certificates zijn voor de inhuurmedewerker niet nieuw. Daarnaast zal in 2022 ook een start worden gemaakt met een opzet van experimenten tbv FMN SP4 ihkv specifieke Maritieme C2 Information Exchange.

Achtergrond opdracht 
Het NATO programma Federated Mission Networking (FMN) is de uitwerking van het Connected Force Initiative, en is één van de belangrijkste initiatieven om de interoperabiliteit en de operationele effectiviteit van de deelnemende (niet-)NAVO landen en organisaties (FMN Affiliates) verder te verbeteren en te waarborgen. Op 30 maart 2016 werd door de CDS de NLD deelname als Service Provider (FMN Optie A Affiliate) aan het NATO programma FMN definitief bevestigd. Ook in o.a. de Defensie IT-Strategie en in de beleidsnotitie IGO is FMN aangeduid als belangrijk programma om de Defensie doelstelling te realiseren en zo tot een informatie gestuurde, technologisch hoogwaardige en toekomstige krijgsmacht te komen. Om als FMN Affiliate de toekomstige FMN-specificaties en netwerkstructuren blijvend te kunnen helpen ontwikkelen en te kunnen testen dient elke Affiliate conform de gestelde eisen te beschikken over een nationaal FMN Lab. Het ontwikkelen en testen van de FMN specificaties vindt in een internationale context plaats, waarbij alle FMN Labs van de deelnemende Affilitates via het Combined Federated Battle Laboratories (CFBL)-netwerk aan elkaar zijn verbonden. Binnen het FMN lab vinden de eerste Desktop Analysis, Experimenten en Risk Reduction events plaats op de gewijzigde of geheel nieuwe FMN specificaties en services, gevolgd door Assurance, Verification & Validation (AV&V) van de uiteindelijke capabilities die nationaal zijn ontwikkeld. Dit is een noodzakelijke (verplichte) en essentiële stap voor FMN Affiliates om vervolgens optimaal voorbereid te zijn op toekomstige Missies de zgn. “Day Zero Interoperable Forces”.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting
Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 87,50

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 21 februari 2022, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support