Titel

Network Developer / Solution Designer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen (werken aan beveiligde informatievoorzieningen)
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar werkrvaring als ontwikkelaar van netwerkinfrastructuren
 • Kanidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het ontwikkelen van infrastructuren/netwerken met Cisco netwerkapparatuur
 • Kandidaat heeft HBO werk- en denkniveau aangetoond met een HBO diploma of een MBO diploma met 10 jaar werkervaring.
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Cisco netwerkapparatuur
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken in teams met medewerkers van verschillende nationaliteiten.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het implementeren van quality of services (QoS) policies
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het implementeren vanJavascript oplossingen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het implementeren van service provider protocollen zoals MPLS, BGP en OSPF
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van high-latency, instabiele en low-bandwidth communicatiesystemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met het automatisch inrichten (deployment) van netwerken
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met crypto middelen binnen een netwerkinfrastructuur
 • "Kandidaat beschikt bij voorkeur over minimaal één van de volgende certificeringen:
 • - CCIE / Cisco Certified Internetworking Expert (met daarin tenminste één van de volgende specialisaties: Routing & Switching, Service Provider, Security, Collaboration, Datacenter)
 • - CCDE / Cisco Certified Design Expert
 • - CCAr / Cisco Certified Architect"Achtergrond opdracht

Vanuit de vakgroep CONNECTIVITY, werkt de medewerker mee aan de ontwikkeling van hooggerubriceerde informatievoorzieningen die de gebruikers in staat stelt overal en altijd betrouwbare en 

veilige toegang tot informatie te verkrijgen.

De medewerker:

 • • Werkt de complexe designs van de verschillende HGIV bouwblokken en de kaders verder uit in technische detail-ontwerpen
 • • Controleert de toepasbaarheid van de verschillende technische ontwerpen
 • • Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren:
 • Werkt (mee) aan het bouwen van verschillende componenten en/of ICT bouwstenen;
 • Voert (op verzoek) technisch onderzoek uit op het gebied van ICT bouwstenen
 • Verricht zelfstandig onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten
 • Geeft pro-actief richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen
 • Begeleidt en coacht collega ontwerpers en ontwikkelaars op vakinhoudelijke gebied
 • Ontwikkelt scripts (JavaScript) om de werkzaamheden -waar mogelijk en zinvol- te automatiseren en/of om het automatisch testen te faciliteren


Achtergrond opdracht

Binnen HGI is een concept ontwikkeld waarmee voor alle Nederlandse operationele comando's overal ter wereld onder alle omstandigheden uit standaardbouwstenen een robuust en betrouwbaar netwerk voor militaire bevelvoering kan worden samengesteld. Hiermee heeft iedere militaire staf de beschikking over voldoende bouwstenen om een lokaal netwerk (LAN) te bouwen waarmee alle secties van de staf met elkaar zijn verbonden. Op deze manier kunnen zij met elkaar e-mailen, telefoneren (VoIP) en videoconferenties houden. Ook wisselen via dit netwerk de commandovoering-ondersteunende systemen zoals ISIS (Integrated Staff Information System) met elkaar gegevens uit. De gebruikte componenten zijn allemaal standaardelementen uit zowel de civiele als de militaire markt. Deze lokale netwerken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van satelliet- of straalzenderverbindingen tot een wereldwijd netwerk (WAN). Voor het plannen en beheren van deze netwerken is een managementsysteem ontwikkeld. Aangezien standaardbouwstenen continu in ontwikkeling zijn, zullen de producten van HGI constant aan de huidige stand van zaken moeten worden aangepast. Tevens worden nieuwe eisen en wensen vanuit de opdrachtgever in het concept ingebed.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. WIj werken hybride, digitaal waar kan, fysiek waar nodig.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 27 september 2022, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support