Titel

Migratie specialist KOWA

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen.

Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!

- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Als Senior Kennis Transformator, -Redacteur en -Manager (‘ATREM’) speel je een sleutelrol in het ‘vullen’ en onderhouden van de kennis die als basis functioneert voor KOWA. Je hebt 4 rollen:

Kennistransformator
Je transformeert de huidige kennis (KOWA content): je harmoniseert deze, ‘vangt’ deze in modellen). Je beschikt hiertoe over een sterk analytisch inzicht en het vermogen om in de praktijk goed hanteerbare en ‘intuïtieve’ structuren aan te brengen. Je bent in staat juridische taal te transformeren naar communicatie op niveau 3F/4F.

Kennisredacteur
Je beschrijft de kennis in natuurlijke taal en onderhoudt deze. Je overziet het corpus aan kennis zodanig dat je voortdurend de consistentie, samenhang en logica kunt bewaken en optimaliseren. Je bent uitstekend in staat te produceren op communicatieniveau 3F/4F.

Kennismanager
Je managet de transformatie- en redactieprocessen en doorloopt daarbij en continue verbetercyclus (PDCA). Je bent een ‘zelfstarter’ die het management en de verbetercyclus zelf inricht.

Op het snijpunt van kennismanagement, UX en ICT inventariseer je samen met je collega’s de behoeften van het buro Kennisexploitatie voor een nog betere dienstverlening. Op basis van die informatie maak je de vertaalslag naar processen en geautomatiseerde functionaliteit, en zoek je naar de creatieve, innovatieve oplossingen met de hoogste toegevoegde waarde voor de business. Je werkt in een multidisciplinair team, waarbij een agile aanpak en moderne klantcommunicatie centraal staan. Jij bent verantwoordelijk voor de vertaling naar specificaties, analyse, design en realisatie. Je begrijpt en overziet niet alleen de behoeften van de business, maar ook hoe technologie ingezet wordt om de businesswensen om te zetten in oplossingen.

De huidige KOWA is verouderd en kan op dit moment alleen via een desktop worden geraadpleegd. Een moderne applicatie die ook vanuit andere applicatie ontsloten kan worden middels een API en die mobiel ontsloten kan worden is noodzakelijk. Daarnaast is het wenselijk om applicatie aan te passen aan modere en gangbare IT standaarden. De KOWA zal begin 2019 overgaan op een nieuw kennissysteem. Om deze overgang soepel te laten verlopen is het van belang om goed na te denken over hoe de informtie klaar wordt gemaakt voor de migratie, daarvoor zijn wij op zoek naar een migratiespecialist met kennis van onze KOWA (en de werkwijze DEMO-PSI) of een soort gelijk systeem en die ervaring heeft met de migratie van grote stukken informatie van het ene kennissyteem naar het andere kennissyteem. Om tijdig te starten met de vervanging van de KOWA is het noodzakelijk om een functionele analyse te maken en een migratiestrategie op te stellen bij aanvang van het project KOWA 2.0. Het is noodzakelijk om dit zo spoedig mogelijk afgerond te hebben om tijdig KOWA 2.0 op te kunnen leveren.

Het huidige KOWA-team, dat zich vooral bezighoudt met de beschrijving en vastlegging van de operationele processen, is niet in staat om de functionele evaluatie en migratiestrategie binnen de noodzakelijke termijn op te stellen. Daarnaast ontbreekt het ons aan de noodzakelijk kennis hoe om te gaan met de migratie van grote stukken informatie (met name ook omdat ons huidige systeem file-based is en we overgaan op een date-based systeem). Het niet op tijd beschikbaar zijn van deze informatie vertraagd de start van het project KOWA 2.0 en daarmee de beleving en motivatie van de medewerkers. Ondersteuning bij het opstellen van de functionele eisen en gewenste migratiestrategie voor KOWA 2.0. Kennis en ervaring met de migratie van grote stukken informatie bij soortgelijke organisaties.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met Agile en Scrum werkwijzen.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met informatieanalyse, requirements analyse, business analyse en
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het opstellen van business ontwerpen en functionele ontwerpen

Opleiding

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding

Wens

 • Ervaring binnen Politie, Defensie of KMar.
 • Ervaring als Business Analist.
 • Ervaring met het opstellen van processen en het modelleren van data in het militaire domein.
 • Ervaring met service architectuur, Business Process Management tooling en Informatieanalyse tooling (zoals Mavim en Archimate).
 • Ervaring met kennismanagement
 • Ervaring met het toepassen van AVG-eisen bij business- en informatieanalyse opdrachten.
 • Ervaring met het toepassen van AVG-eisen bij business- en informatieanalyse opdrachten.
 • Ervaring met Object-Oriented ontwikkelen
 • Ervaring met UML-diagrammen en MOXIE-diagrammen

Kennis

 • Kennis van Knowledge systemen

 

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig