Titel

Medior Testengineer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbaar tenminste 5 jaar ervaring in het uitvoeren van functionele en technische testen
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kandidaat is als TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd


 Wensen • Kandidaat heeft bij voorkeur technische ervaring op het gebied van Microsoft producten Windows 7 en 10 O.a.: Installatie, registry, policies, rechten"
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met gebruik van TFS 2015/2017 testmanager of AzureDevops
 • Kandidaat heeft ervaring bij voorkeur met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als testmanager/testcoordinator
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het ontwerpen en definiëren van (gedistribueerde netwerken) keten testscenario's binnen een gelaagde software architectuur
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met hardware/software integratie en verscheidenheid aan randapparatuur.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met datadistributie en protocollen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met gedistribueerde peer to peer gegevens verwerking.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GIS georiënteerde applicaties

Achtergrond opdracht

  • Uitvoeren van technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen);
 • Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur;
 • Definiëren van testcases in Azure DevOps-webportal t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests;
 • Vastleggen en beoordelen van testresultaten;
 • Administreren bevindingen (in Azure DevOps) en opstellen van testrapporten;
 • Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie;
 • Het als test coördinator uitvoeren van een systeemtest;
 • Het maken van testplannen en testrapportages;
 • Het uitvoeren van product risico analyses (PRA);
 • Het adviseren van (scrum)ontwikkelteams m.b.t. testen;
 • Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces.


 Achtergrond opdrachtDe Sectie Systeemontwikkeling en Integratie binnen de afdeling Landgebonden IT bij het JIVC ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project De test engineer ELIAS maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile wijze uitgevoerd ontwikkeltraject. Hierbij kan het zijn dat (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. De testen hebben een gemiddeld tot bovengemiddeld technisch karakter. De werkzaamheden worden verricht in eenn team bij LGIT/SO&I in Amersfoort dat software ontwikkelt voor het project ELIAS. De test engineer ELIAS maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile wijze uitgevoerd ontwikkeltraject. Niet alleen moeten de eindproducten beoordeeld worden, maar moeten ook de eventuele tussenproducten getest worden, dit meestal onder tijdsdruk. Hierbij kan het zijn dat (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. De testen hebben een gemiddeld technisch karakter. ELIAS is een gedistribueerde commando ondersteunende applicatie voor gebruikers op compagnies en bataljons niveau. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met overige ontwikkel- en testteams (deels burger, deels militair personeel) en de gebruikersorganisatie. Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd BijzonderhedenVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Toelichting standplaats:Amersfoort, thuis werken bespreekbaar.Tarief indicatie:€83,50 Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 30 september 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management