Titel

Medior Blueriq Modelleur

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.

Achtergrond opdracht

De medior Blueriq Modelleur is lid van het DEVOPS team rond de basisvoorziening van de NVWA. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor het realiseren de features en user-stories op basis van Blueriq in het systeem Inspect. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Hij/zij werkt nauw samen met de teamleden met verschillende expertises. Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs en solution architecten maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Ook wordt verwacht dat hij/zij in nauw contact treedt met de andere teams in het kader van de uit te voeren activiteiten van het eigen team.Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.

Achtergrond opdracht
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:

 • Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen: deze systemathiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd
 • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden
 • Hett uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen
 • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken

Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting).
 • Minimaal 2 jaar projectervaring en aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10. (full Blueriq stack).
 • Minimaal 2 jaar meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) Procesmanagement.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden.
 • Minimaal 1 jaar kennis en ervaring met het realiseren van systemen obv zaakgericht werken.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde agile omgevingen obv SAFe.
 • Met goed gevolg gevolgde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management).

Competenties

 • Kritisch, systematisch, gedisciplineerd, maar met een pragmatische inslag.
 • Initiatiefrijk, proactief en een grote flexibiliteit.
 • Zelfstandig en stressbestendig,
 • Teamspeler.

Kennis

 • Kennis en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD, XML.
 • Geregistreerd in het Blueriq certificerings register als Professional.

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: 30 september 2021
 

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development