Titel

Medior Beheerder ICT

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare werkervaring in complexe Enterprise omgevingen (>1000 gebruikers).
 • De kandidaat heeft teminste 1 jaar aantoonbare werkervaring over netwerk infrastructuur
 • De kandidaat heeft teminste 1 jaar aantoonbare werkervaring met Server 2016.


Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met platform public key infra (PKI)
 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Active Directory Federated Service (ADFS)
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring van Agile en DevOps-werkwijzen, bij voorkeur de SCRUM- methodiek.

Achtergrond opdracht

De beheerder beschikt over diepgaande Microsoft Active Directory kennis m.b.t. On-premise installatie/beheren binnen een grote Enterprise omgeving (>1000 gebruikers). Daarnaast werkt het Team ook met PKI. PKI is nog geen officiële bouwsteen, deze komt m.b.v. GriT tot stand en zal worden beheerd door de huidige sectie beveiliging. Door het ontbreken van de officiële bouwsteen is ADS genoodzaakt om vanuit de techniek de certificaten uit leveren en te beheersen om er voor zorg te dragen dat de huidige IT operationeel kan blijven functioneren.


Van een Beheerder wordt niet alleen verwacht mee te kunnen draaien in het ADS team, maar ook boven de materie kan staan om collega bij te staan als er complexe handelingen moeten worden verricht. De beheerder kan zelfstandig en in teamverband beheren en draagt zorg voor het controleren en up-to-date houden van de beheer documentatie. 


De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de 

standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 

1. Beheert de ICT middelen, door: 

 • Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem; 
 • Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten; 
 • Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers; 
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen; 
 • Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan; 
 • Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering; 
 • Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen; 
 • Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. 


2. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden; 

 • Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: 
 • Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden; 
 • Het laten registreren van afwijkingen en problemen; 
 • Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie; 
 • Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie


3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: 

 • Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces; 
 • Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen; 
 • Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; 
 • Het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis; 
 • Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; 
 • Het laten testen van de geleverde ICT middelen.


Achtergrond opdracht

Ondersteuning bij het team ivm Personeeltekort. 


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd


Bijzonderheden

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie

€87,50,-


Thuiswerken bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support