Titel

Medior Adviseur Bedrijfsvoering SAP

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en een ingevulde antwoordformulier!


- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden verricht binnen Staf DOSCO/ BVOD /CS&I ERP Competence Center van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Het ERP Competence Center heeft een DOSCObrede coördinerende, functioneel sturende, ondersteunende en rapporterende rol, hiertoe gemandateerd door de C-DOSCO, aangestuurd door de HBVO DOSCO.


Werkzaamheden

1. Adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers bij de implementatie en uitvoering van SAP bedrïjfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, door:

 • het adviseren over en ondersteunen van Ontwikkelings- besturings- en veranderingsprocessen;
 • het opstellen van of leveren van een bijdrage aan SAP/BV implementatieplannen en begeleiden van implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming;
 • het inschakelen van interne (of externe) deskundigheid en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

2. Verricht projectmatige werkzaamheden, door:

 • het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van het herinrichten van de gereorganiseerde DOSCO eenheden in ERP M&F (SAP) binnen de domeinen MM, WM, PM, SD en DFPS;
 • het voorbereiden en ontwikkelen van SAP/BV bedrijfsvoeringproducten, -diensten, - beleid en -processen en het opstellen van plannen op basis van analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • het afstemmen van ontwikkelde SAP/BV bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
 • het ondersteunen van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van SAP/BV bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen.

3. Verzorgt de evaluatie en monitoring (nazorg) van SAP/BV bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, door:

 • het voorbereiden en uitvoeren van de evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen;
 • het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van SAP/BV ontwikkelings-, besturings- en veranderingsprocessen;
 • het monitoren van SAP/EV bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering);
 • het beheren en bijstellen van producten en diensten en aanpassen van processen.


Functionaris maakt als BV/IV adviseur samen met de CPM'n (Coördinerend Proces Manager), SysLog (Systeem Logistiek), Klog (ketenlogistiek), PVA (projecten, verwerven en afstoten) en CPM TM (transportmanagement) deel uit van het ERP Compentence Center. 


Achtergrond opdracht:

Deze functie betreft het inventariseren, analyseren en het daadwerkelijk oplossen van de problemen op SAP/BV gebied. Het gaat in deze functie dus ook om daadwerkelijk uitvoering van werkzaamheden die leiden tot het inbedden van (gereorganiseerde) DOSCO eenheden in de SAP administratie. Functionaris levert een bijdrage aan de op- en inrichting van het ERP M&F bedrijfsbureau bij BVO/CSI zodat DOSCO de beschikking krijgt over fulltime CPM-en en SAP specialisten. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met bedrijfsvoeringprocessen volgens (de modelleertool) ARIS.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van SAP MM, SAP WM, SAP PM, SAP SD
 • Kandidaat heeft minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met bedrijfsvoeringprocessen volgens (de modelleertool) ARIS ondersteund met SAP van Defensie in het algemeen en DOSCO in het bijzonder
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met SAP autorisaties
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met interfaces.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare kennis van SAP DFPS.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare kennis van SAP MM, SAP WM, SAP PM, SAP SD
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, kennis van S4 HANA