Titel

Medewerker ILS

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!
- Screening C

Achtergrond opdracht

De gevraagde functionaris zal tewerkgesteld worden in de afdeling Grondgebonden Wapensystemen (GWS) en zal zich met name bezig houden met de ondersteuning van technisch complexe werkzaamheden op normstellend, project ondersteunend en/of innovatief gebied.
De Afdeling Grondgebonden Wapensystemen heeft als doel het waarborgen van de vereiste functionaliteit en de veiligheid van de toegewezen grondgebonden wapensystemen, alsmede het bijdragen aan de overeengekomen beschikbaarheidseisen tegen zo laag mogelijke levensduurkosten. Daarnaast heeft de afdeling GWS een innovatie opdracht om versneld nieuwe technologieën en concepten te beoordelen op operationele voordelen.
De Mdw Techniek Sr werkt samen in een compact team met technici, logistici, en militaire specialisten en rapporteert aan een normsteller van een wapensysteem of aan een bureauhoofd Techniek als het een innovatieproject betreft.
De Afdeling Grondgebonden Wapensystemen omvat, naast het afdelingshoofd, een Sectie Ondersteuning, een Sectie Wapensystemen en Life Cycle Management (WSM&LCM) en een Sectie Kennis & Innovatie (K&I). Zowel de twee bureaus Techniek als het bureau ILS maken deel uit van de Sectie K&I en de clusters met de verantwoordelijke normstellers vallen onder de Sectie WSM&LCM.

Werkzaamheden

 • Bijdragen aan het definiëren van de onderhoudsstrategie;
 • Bijdragen aan het opstellen van de Life Cycle Cost (LCC)-raming;
 • Begeleiden van de logistieke beproeving/verificatie van het materieel en de logistieke middelen;
 • Bepalen van benodigde logistieke middelen/ILS-elementen: onderhoudsschema, initiële reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, onderhoudsdocumentatie, onderhoudspersoneel, opleidingen en opleidingsleermiddelen, onderhoudsfaciliteiten en IV gegevens (logistieke data);
 • Begeleiden en adviseren van de leverancier op het gebied van logistieke middelen/ILS elementen;
 • Bijdragen aan het opstellen van systeemplannen;
 • Opstellen van ILS-plannen;
 • Bepalen van preventief onderhoud (P0) strategieën, P0 plannen en taaklijsten in SAP;
 • Mede begeleiden van de Instroming van nieuw materieel. L)
 • Zelfstandig dan wel in opdracht analyseren en evalueren van instandhoudinginformatie m.b.t. inzetbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudskosten;
 • Op basis van analyse doen van voorstellen tot aanpassing van systeemplannen en ILS-plannen;
 • Analyseren, verwerken en archiveren van gegevens m.b.t. voorgenomen maatregelen ter verbetering van het materieel, in relatie tot de kosten effectiviteit ervan;
 • Bijdragen aan het actualiseren van systeemplannen;
 • Actualiseren van ILS-plannen;
 • Actualiseren van preventief onderhoud (P0) strategieën, P0 plannen en taaklijsten In SAP;
 • Bijdragen aan de projectmatige afvoer van materieel en de daaraan gerelateerde Logistieke middelen (reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, documentatie en opleidingsleermiddelen).

Functie eisen

 • Afgeronde HBO techniek, technische bedrijfskunde of logistiek dan wel vergelijkbare opleiding aan het NLDA;
 • Functionaris heeft kennis van SAP;
 • Functionaris is vaardig in het lezen en interpreteren van logistieke specificaties;

Wensen

 • ILS opleiding;
 • Kan zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits
 • Aanvullende functie- en vakgerichte opleidingen (zoals SAP-opleidingen);
 • Ervaring binnen het materieel logistieke domein van de DMO en het OPCO;
 • Functionaris heeft kennis van Integrated Logistics Support (ILS) in het materieel logistieke domein;
 • Functionaris heeft inzicht in Techniek;
 • Functionaris heeft inzicht in de structuur en werkwijze van de krijgsmachtdelen en de centrale organisatie;
 • Functionaris heeft inzicht in het materieellogistieke proces, de inrichting en uitvoering van logistieke ondersteuning bij de krijgsmachtdelen;
 • Functionaris heeft inzicht in de (Europese) regelgeving, normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het vakgebied;
 • Functionaris is vaardig in het opstellen van ILS-plannen

Competenties

 • Zelfstandig
 • Leervermogen
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Communiceren Plannen en organiseren: Resultaatgericht
 • Creatief
 • Analyseren

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig