Titel

Logistiek Planner

Organisatie

Tweede kamer

Achtergrond opdracht

Achtergrondinformatie

Vanwege de renovatie van het Binnenhof wordt de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdelijk in het complex aan de Bezuidenhoutseweg 67 (B67) gehuisvest. Hiervoor wordt het bestaande complex functioneel en technisch aangepast. B67 moet eind 2020 bouwkundig gereed zijn voor huisvesting van de Tweede Kamer. Het bouwkundig gereed maken van de tijdelijke huisvesting wordt uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Voor de voorbereiding en realisatie van het project Tijdelijke Huisvesting is een

projectorganisatie ingericht. De voornaamste taken van de projectorganisatie:

 • Het voorbereiden en realiseren van de tijdelijke huisvesting binnen de gestelde kaders en planning;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende verhuisbewegingen;
 • Het met elkaar verbinden van de verschillende aandachtsgebieden (organisatie, cultuur, gedrag, huisvesting, digitalisering en facilitering);


En levert de volgende producten op:Programma’s van eisen;

 • Plannen van aanpak voor het programma als geheel en voor de afzonderlijke (deel)projecten;
 • Voortgangsrapportages en beslisdocumenten voor opdrachtgever, stuurgroep en andere relevante gremia;
 • Draaiboeken voor de in- en verhuizing;
 • Communicatieplan;
 • Adequate tijdelijke huisvesting


Doel van de aanvraag

Wij zijn op zoek naar een Logistiek Planner voor het Project Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer (THTK). Iemand die zich goed staande kan houden in de dynamiek van het omvangrijke project en vooral tijdens de hectische periode van de in- en verhuizing. De Logistiek Planner richt zich vooral op de logistieke organisatie. De scope van de Logistiek Planner omvat vooral het zorgdragen en borgen van alle externe logistieke activiteiten zodat alle bewegingen van en naar B67 gecontroleerd plaatsvinden. De Logistiek Planner weet precies wanneer, welk transport aankomtbij B67. Dit betreft niet alleen de verhuistransporten vanuit de huidige panden van de Tweede

Kamer, maar tevens de transporten die gaan plaatsvinden als gevolg van leveringen door externe leveranciers en (onder)aannemers voor de restpunten van de bouw tot aan afronding verhuizing. Denk hierbij ook aan denoodzakelijke transporten van o.a. AV, ICT, Plenaire Zaal en Commissiezalen. Ten aanzien van B67 geldt dat er maar zeer beperkt ruimte is om te laden en te lossen, als mede een beperkte liftcapaciteit. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de logistieke stromen van de bewoners uit de nabije omgeving. Daarom is het van wezenlijk

belang dat hiervoor een goed plan wordt opgesteld. Hieraan zullen alle leveranciers zich moeten committeren en dient goed te worden afgestemd met stakeholders als de Beveiligingsdienst en bouw. Tegelijkertijd ondersteunt de Logistiek Planner de Coördinator In- en Verhuizen met de voorbereiding en uitvoering van de daadwerkelijke verhuizing
Functie eisen

 • HBO werk – en denkniveau;
 • Aantoonbare, ruime relevante werkervaring binnen het logistieke werkveld.
 • Ervaring met soortgelijke grootschalige (verhuis)projecten binnen de Rijksoverheid; kennis met en ervaring binnen in de Tweede Kamer is een pre.
 • Inhoudelijke benodigde kennis, goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Een teamspeler, die enthousiast met zowel experts op het eigen vakgebied, als met experts van andere onderdelen van de projectorganisatie kan samenwerken.


Competenties

De volgende competenties zijn voor deze functie belangrijk:

 • Organisatiesensitiviteit.
 • Plannen & organiseren
 • Analytisch.
 • Proactief handelen.
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Flexibel.
 • Accuraat.


Beschrijving rol, verantwoordelijkheden/werkzaamheden

 • Coördinator In- en Verhuizen
 • De Logistiek Planner is verantwoordelijk voor een gecontroleerde aan- en afvoer vanngoederen betreffende B67 t/m begin september 2021.
 • De Logistiek Planner is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een integrale planning van alle leveringen in B67 t/m begin september 2021.
 • Deze planning omvat niet alleen de leveringen die vanuit het programma Tijdelijke Huisvesting en de Tweede Kamer zelf worden geïnitieerd, maar tevens ook alle leveringen die bestemd zijn voor de (onder)aannemers van de RVB t/m augustus 2021.
 • De Logistiek Planner is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een integralplanning betreffende de logistieke bewegingen gedurende de ontmanteling van de achterblijvende locaties, gedurende de periode juli 2021 t/m oktober 2021.
 • De Logistiek Planner is verantwoordelijk voor de coördinatie op locatie van aan- en afvoervan goederen tijdens Inrichtingsfase conform de planningen.
 • De Logistiek Planner draagt zorg dat er voldoende overslagcapaciteit beschikbaar is, een= liftplan voor B67 wordt opgesteld en, indien nodig, externe wachtlocaties voor leveranciers worden bepaald.
 • De Logistiek Planner heeft een nauwe samenwerking en afstemming met de diverse Deelprojectleiders en met name met de Coördinator In- en Verhuizen van het project Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer. Met deze partijen zal een regelmatige afstemming noodzakelijk zijn om te borgen dat alle leveringen in B67 in beeld zijn en blijven.
 • De Logistiek Planner is verantwoordelijk voor een proactieve signalering van factoren die een risico kunnen vormen voor de continuïteit en/of kwaliteit van de integrale planning/deelplanningen. Van de Logistiek Planner wordt verwacht dat deze proactief actie onderneemt (signaleren en eventueel escaleren) ter voorkoming c.q. beheersing van dez risico’s
 • De Logistiek Planner zet waar nodig en in afstemming met alle betrokkenen (externe) partijen deelplanningen op en stemt deze af op de integrale logistieke planning. En draagt zorg voor duidelijke informatie aan de transporteurs. Deze dienen zich te houden aan de - door de Logistiek Planner- afgegeven aan- en afvoersloten op basis van een door hem/haar opgezet systeem.
 • De Logistiek Planner bewaakt de voortgang van alle leveringen in B67, waar nodig formuleert deze aanpassingen op de integrale planning.
 • De Logistiek planner dient de logistieke stromen af te stemmen met die van de betrokken omwonende organisaties ten alle tijden i.s.m. Coördinator In- en verhuizen.
 • De Logistiek Planner verzorgt periodieke voortgangsrapportages.
 • De Logistiek Planner voorziet het projectmanagement van advies m.b.t. het stellen van prioriteiten bij conflicteren de belangen.
 • De Logistiek Planner ondersteunt de Coördinator In- en verhuizen bij de voorbereiding en uitvoering van de daadwerkelijke verhuizing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verspreiding verhuismaterialen, opstellen stickerplan, opstellen draaiboek verhuizing per dag, vraagbaak voor operationele aangelegenheden en mede aansturen van, maar ook aanspreekpunt voor de voormannen van het verhuisbedrijf.


Opdracht informatie

Stuur ons uiterlijk 23 november 2020, voor 15.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


 • Indien nodig moet een uitbreiding van uren naar 32 uur (4 dagen) mogelijk zijn.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support