Titel

Lead Gegevensmodelleur

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn.

Achtergrond opdracht

Als lead gegevensmodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt ruime aantoonbare ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur die ons helpt een toekomstbestendig gegevenslandschap in te richten. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. De gegevensmodelleur speelt een belangrijke rol in het opstellen van logische gegevensdefinitiemodellen waarbij het doel is kennis uit een kennisdomein te expliciteren en te laten valideren door domeindeskundigen en de eigenaar van het kennisdomein. Ook is de gegevensmodelleur verantwoordelijk voor het opstellen van modellen voor het gebruik van de gegevens binnen de processen die de belastingdienst uitvoert. Dit gebeurt door het opstellen van logische gegevensgebruik en -interactie modellen. Deze modellen vormen de basis voor implementaties voor gegevensopslag, -uitwisseling en -gebruik binnen te realiseren gegevensdiensten. Naast het expliciteren van de kennis binnen het eigen domein, speelt de gegevensmodelleur ook een rol in het uniformeren van modellen over domeinen heen door het volgen van een vastgestelde aanpak. Deze aanpak uniformeert de modellen over de Belastingdienst door het voorschrijven van patronen voor bijvoorbeeld tijd en multi-realiteit. Ook draagt de gegevensmodelleur bij aan het opstellen en onderhouden van een bibliotheek aan attribuutdomeinen. De modelleur speelt een rol binnen de data governance processen binnen de Belastingdienst. Van de gegevens die worden gedefinieerd wordt vastgesteld tot welk kennisdomein deze behoren. Verder wordt geëxpliciteerd wie de gegevensverantwoordelijken zijn en wat de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van die gegevens zijn. Daarmee realiseren we het “privacy by design”-principe en zorgen we ervoor dat we een basis leggen voor het verwerkingsregister. Naast het sociale aspect van interactie en de analytische vaardigheden om de verworven kennis te expliciteren, is modelleren een vakmanschap. Bij dit vakmanschap hoort een gereedschapskist. In deze kist zitten begrippen als “entiteit”, “relatie”, “attribuutdomein”, “begrip”, “identificatiestructuur”, “fact based modeling” en “modeltransformatie”. • Je bent in staat - en vindt het leuk - om de datamodelleurs te begeleiden en coachen.
 • Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.


Achtergrond opdrachtDe Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Verticale Datafinitie Architectuur (VDA). IV GBS COE VDA is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken MTHV’s). Met jouw werkzaamheden speel jij daarin een belangrijke rol en help je onze afdeling vooruit. Dit team bestaat op dit moment uit ongeveer 12 medewerkers.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen;
 • Minimaal 5 jaar ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie);
 • Minimaal 5 jaar ruime ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen en architectuur;


Wensen • Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren;
 • Kennis van het gegevenslandschap van de Belastingdienst is een pre;
 • Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek;
 • Ervaring met het maken van metadatamodellen.


Competenties • Communicatieve vaardigheden;
 • Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel);
 • Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit);
 • Verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams.

Opdracht informatie

Interesse?              

Stuur ons uiterlijk 8 februari 2021, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Intelligence & Data Management