Titel

Kwartiermaker

Organisatie

Raad voor de Rechtspraak

Functie eisen

  • Minimaal 3 jaar aantoonbaar trackrecord in het inrichten en aansturen van multidisciplinaire teams die websites ontwikkelen en beheren
  • Minimaal 10 jaar ervaring met digitalisering, (online) communicatie & marketing
  • Ruime ervaring met digitale versnelling
  • Stevige persoonlijkheid
  • Organisatiesensitief
  • Excellente communicatievaardigheden
  • Ervaren verandermanager
  • Ervaring in complexe organisaties met professionals (ziekenhuis, universiteit, coöperatieve bank)
  • WO organisatiekunde of WO bedrijfskunde


Achtergrond opdracht

Inrichting van het over organisatiegrenzen heen werkende Team Digitaal Platform op tactisch niveau Adviseert en beschrijft welke competenties, rollen en verantwoordelijkheden nodig zijn in de tactische laag en draagt zorg voor de samenstelling van de benodigde teams en de samenwerking tussen die teams.Een integraal jaarplan 2021/2022 en bijbehorende begroting en capaciteitsoverzicht voor het digitale platform (over de organisatiegrenzen heen).Werkproces voor het coördineren van de inzet van budget en capaciteit voor exploitatie en beheer van het platform. De kwartiermaker doet dit in nauwe afstemming met zowel de lijn (directeur Klant & Keten IVO en directeur LDCR) als de Regiegroep Digitaal Platform. Resourcemanagement: de kwartiermaker regelt de algemene voorzieningen (going concern) en handelt verzoeken die daarop zien af. De kwartiermaker verzorgt de planning en houdt overzicht op de grotere vragen die uit de verschillende domeinen van de website komen, organiseert hiervoor de randvoorwaarden -> vernieuwing en ontwikkeling. De kwartiermaker werkt samen met de betrokkenen de domeinen uit het governance voorstel verder uit. Dit ziet zowel op de werking, kaders, invulling van en de relatie tussen de domeinen van de website onderling. De kwartiermaker bepaalt of vraagstukken ingebracht moeten worden bij de Regiegroep Digitaal Platform en fungeert als filter voor de strategische laag. Rapporteert per kwartaal. Voor profiel kwartiermaker wordt u verwezen naar bijlage 1.


Achtergrond opdracht:

Zorg voor de inrichting van het tactisch team dat in opdracht van de Regiegroep Digitaal Platform het externe digitale platform van de rechtspraak aanstuurt. De inrichting ziet op de samenstelling, werkwijze, verdeling van taken binnen het team en de relaties met de omgeving. Zorgt vanaf de start dat samengewerkt wordt op gebieden waarop de tactische laag moet samenwerken. Geeft op strategisch niveau richting, bereidt besluitvorming voor voor de Regiegroep Digitaal Platform en doet dit binnen het kader van de ‘Strategische Agenda van de Rechtspraak en de daarvan afgeleide ‘Strategie Digitaal Toegankelijke Rechtspraak”. Zorgt voor realisatie van de besluiten van de Regiegroep Digitaal Platform.De opdracht moet eind 2021 zijn afgerond, en het team in oprichting moet vanaf de start toegevoegde waarde leveren

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 26 mei 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Gesprekken vinden plaats op 3 juni 2021 na 12:00 uur

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig